Програми вступних випробувань для ОР магістра

Фахові вступні випробування, фахові творчі конкурси


з/п
Шифр, назва спеціальності Назва вступного випробування Файл
1.  051 Економіка (Економічна кібернетика) Комплексний іспит з економічної кібернетики відкрити
2.  051 Економіка (Прикладна економіка) Комплексний іспит з прикладної економіки відкрити
3.  071 Облік і оподаткування Комплексний іспит з обліку і оподаткування відкрити
4.  072 Фінанси, банківська справа та страхування Комплексний іспит з фінансів, банківської справи та страхування відкрити
5.  075 Маркетинг Комплексний іспит з маркетингу відкрити
6.  073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) Комплексний іспит з менеджменту  відкрити
7.  073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) Комплексний іспит з менеджменту  відкрити
8. 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування) Комплексний іспит з бізнес-адміністрування відкрити
9. 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) Комплексний іспит з бізнес-адміністрування відкрити
10.  121 Інженерія програмного забезпечення Програмування відкрити
11.  122 Комп’ютерні науки Програмування відкрити
12.  111 Математика Математика відкрити
13.  113 Прикладна математика Математика відкрити
14.  014 Середня освіта (Інформатика) Математика та інформатика відкрити
15.  014 Середня освіта (Математика) Математика відкрити
16.  112 Статистика Математика  та  статистика відкрити
17.  012 Дошкільна освіта Педагогіка дошкільна з питаннями окремих методик та психологія дитяча відкрити
18.  231 Соціальна робота Соціальна робота, соціальна педагогіка відкрити
19.  011 Освітні, педагогічні науки Комплексний іспит з педагогіки відкрити
20.  013 Початкова освіта Педагогіка з методикою навчання в початковій школі відкрити
21.  201 Агрономія Агрохімія і ґрунтознавство відкрити
22.  101 Екологія Комплексний іспит з екології відкрити
23.  102 Хімія Комплексний іспит з хімії відкрити
24.  205 Лісове господарство Комплексний іспит з технології лісогосподарського виробництва відкрити
25. 103 Науки про Землю  Комплексний іспит з фізичної географії відкрити
26. 106 Географія Комплексний іспит з географії відкрити
27.  014 Середня освіта (Географія) Географія з методикою викладання відкрити
28.  091 Біологія (Біохімія) Комплексний іспит з біохімії відкрити
29.  091 Біологія (Біологія) Комплексний іспит з біології відкрити
30. 091 Біологія (Лабораторна діагностика) Біологія людини (лабораторна діагностика) відкрити
31.  014 Середня освіта (Біологія та
здоров’я людини)
Біологія з методикою викладання відкрити
32.  014 Середня освіта (Природничі науки) Комплексний іспит з природознавства відкрити
33.  241 Готельно-ресторанна справа Теорія і практика готельно-ресторанної справи відкрити
34.  242 Туризм Теорія і практика організації туризму відкрити
35.  014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Історія мистецтва відкрити
36.  014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) Композиція відкрити
37.  014 Середня освіта (Музичне мистецтво) Творчий конкурс з фаху відкрити
38.  022 Дизайн Композиція відкрити
39.  023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Рисунок відкрити
40.  025 Музичне мистецтво Концертне виконання програми з фаху відкрити
41.  025 Музичне мистецтво Музикознавчі дисципліни відкрити
42.  035 Філологія (Англійська мова і література) Англійська мова відкрити
43.  035 Філологія (Німецька мова і література) Німецька мова відкрити
44.  035 Філологія (Французька мова і література) Французька мова відкрити
45.  032 Історія та археологія (Етнологія) Комплексний іспит з історії відкрити
46.  032 Історія та археологія (Історія) Комплексний іспит з історії відкрити
47.  014 Середня освіта (Історія) Комплексний іспит з історії відкрити
48.  052 Політологія Комплексний іспит з політології відкрити
49.  073 Менеджмент (Управління міжнародним бізнесом) Комплексний іспит з міжнародного бізнесу відкрити
50.  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Теорія та практика сучасних міжнародних відносин відкрити
51. 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини відкрити
52.  014 Середня освіта (Українська мова і література), 035 Філологія (Українська мова і література) Комплексний іспит з української мови і літератури відкрити
53.  035 Філологія (Польська мова і література)  Комплексний іспит з польської мови і літератури відкрити
54. 061 Журналістика Комплексний іспит з журналістики відкрити
55.  033 Філософія Філософія відкрити
56.  053 Психологія Психологія відкрити
57.  054 Соціологія  Соціологія  відкрити
58.  014 Середня освіта (Фізична культура) Теоретико-методичні основи фізичної культури відкрити
59.  017 Фізична культура і спорт Теоретико-методичних основ фізичної культури і спорту відкрити
60.  227 Фізична терапія, ерготерапія Основи фізичної терапії та ерготерапії відкрити
61.  014 Середня освіта (Фізика) Фізика відкрити
62.  104 Фізика та астрономія Фізика відкрити
63.  105 Прикладна фізика та наноматеріали Фізика відкрити
64.  123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи відкрити
65.  171 Електроніка Електроніка відкрити

 

Додаткові фахові вступні випробування


з/п
Шифр, назва спеціальності Назва вступного випробування Файл
1.  051 Економіка (Економічна кібернетика) Економічна теорія відкрити
2.  051 Економіка (Прикладна економіка) Економічна теорія відкрити
3.  071 Облік і оподаткування Економічна теорія відкрити
4.  072 Фінанси, банківська справа та страхування Економічна теорія відкрити
5.  073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) Економічна теорія відкрити
6.  073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) Економічна теорія відкрити
7. 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування) Менеджмент відкрити
8. 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) Менеджмент відкрити
9.  075 Маркетинг Економічна теорія відкрити
10. 014 Середня освіта (Математика) Математика відкрити
11. 014 Середня освіта (Інформатика) Інформатика відкрити
12. 111 Математика  Математика відкрити
13. 112 Статистика Математика відкрити
14. 113 Прикладна математика Математика відкрити
15. 121 Інженерія програмного забезпечення Програмування відкрити
16. 122 Комп’ютерні науки Програмування відкрити
17. 011 Освітні, педагогічні науки  Загальна педагогіка відкрити
18. 012 Дошкільна освіта  Педагогіка загальна, психологія загальна відкрити
19. 013 Початкова освіта Педагогічні дисципліни та фахові методики початкової освіти відкрити
20. 231 Соціальна робота Соціальна робота, соціальна педагогіка відкрити
21. 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)  Основи біології відкрити
22. 014 Середня освіта (Природничі науки) Основи природознавства відкрити
23. 014 Середня освіта (Географія) Географія відкрити
24. 091 Біологія (Біологія)   Основи біології відкрити
25. 091 Біологія (Біохімія) Основи біології (біохімія) відкрити
26. 101 Екологія Основи екології відкрити
27. 102 Хімія Основи хімії відкрити
28. 103 Науки про Землю, 106 Географія  Географія  відкрити
29. 201 Агрономія Основи агрономії відкрити
30. 205 Лісове господарство Комплексний іспит з лісознавства відкрити
31. 241 Готельно-ресторанна справа Теорія і практика організації готельного господарства відкрити
32. 242 Туризм Основи туризмознавства відкрити
33. 014 Середня освіта (Українська мова і література), 035 Філологія (Українська мова і література) Українська мова і література відкрити
34.  035 Філологія (Польська мова і література) Польська мова і література відкрити
35. 061 Журналістика Журналістика відкрити
36.  033 Філософія Основи філософії відкрити
37. 053 Психологія Основи психології відкрити
38. 054 Соціологія Основи соціології відкрити
39. 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт Загальна фізична підготовка відкрити
40. 227 Фізична терапія, ерготерапія Анатомо-фізіологічні основи функціонування людського організму в нормальних та патологічних умовах відкрити
41. 014 Середня освіта (фізика) Загальна фізика відкрити
42. 104 Фізика та астрономія Загальна фізика відкрити
43. 105 Прикладна фізика та наноматеріали Загальна фізика відкрити
44. 123 Комп’ютерна інженерія Математика відкрити
45. 171 Електроніка Загальна фізика відкрити
46.  081 Право Комплексний іспит з права відкрити
47. 035 Філологія (Англійська мова і література) Німецька мова відкрити
48. 035 Філологія (Англійська мова і література) Французька мова відкрити
49. 035 Філологія (Англійська мова і література) Китайська мова відкрити
50. 035 Філологія (Німецька мова і література) Англійська мова відкрити
51. 035 Філологія (Французька мова і література) Англійська мова відкрити
52. 014 Середня освіта (Історія) Історія України відкрити
53. 032 Історія та археологія (Етнологія) Історія України відкрити
54. 032 Історія та археологія (Історія) Історія України відкрити
55. 052 Політологія Політичні інститути і процеси в Україні відкрити
56. 073 Менеджмент (Управління міжнародним бізнесом) Менеджмент відкрити
57.  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Історія міжнародних відносин відкрити
58. 292 Міжнародні економічні відносини Економіка відкрити

Іспит з іноземної мови

Німецька мова відкрити
Французька мова відкрити
Англійська мова відкрити
Іспанська мова відкрити
Італійська мова відкрити