Щодо програм вступних випробувань для здобуття освітнього рівня магістра

Шановні вступники 2018 року на освітній рівень магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» просимо ознайомитися з листом МОН України щодо Читати далі