Склад Приймальної комісії (2024)

Керівництво Приймальної комісії

 • Голова Приймальної комісії Цепенда І.Є. – ректор Університету.
 • заступник голови Приймальної комісії Запухляк Р.І. – проректор з науково-педагогічної роботи;
 • заступник голови Приймальної комісії Шинкарук Я.І. – проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії Плець І.І. – доцент кафедри фінансів;
 • заступник відповідального секретаря Приймальної комісії Лапковський Е.Й. – проректор з науково-педагогічної роботи;
 • заступник відповідального секретаря Приймальної комісії Костів І.Я. – викладач кафедри цивільного права;
 • заступник відповідального секретаря Приймальної комісії Долинко Н.П. – доцент кафедри біології та екології;
 • відповідальна особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв Жолоб О.М. – провідний фахівець і адміністратор по роботі з ЄДЕБО;

Члени Приймальної комісії:

 1. Благун І.С. – декан економічного факультету;
 2. Блаженко Т.В. – начальник юридичного відділу;
 3. Великочий В.С. – декан факультету туризму;
 4. Гасюк І.М. – декан фізико-технічного факультету;
 5. Голод Р.Б. – декан факультету філології;
 6. Гурак І.Ф. – декан факультету історії, політології і міжнародних відносин;
 7. Заграй Л.Д. – декан факультету психології;
 8. Ільницький Р.В. – завідувач відділу аспірантури та докторантури;
 9. Кондур О.С. – декан педагогічного факультету;
 10. Костелей Ю.І. – начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції;
 11. Мазур В.В. – начальник відділу з питань військового обліку, мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій;
 12. Микитин Ю.І. – директор навчально-наукового юридичного інституту;
 13. Москаленко Ю.М. – директор Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 14. Пилипів В.М. – декан факультету математики та інформатики;
 15. Слипанюк О.В. – т.в.о. директора Коломийського навчально-наукового інституту;
 16. Пономаренко А.І. – завідувач кафедри військової підготовки;
 17. П’ятничук І.Д. – декан факультету управління;
 18. Случик В.М. – декан факультету природничих наук;
 19. Федорак В.В. – директор навчально-наукового інституту мистецтв;
 20. Яців Я.М. – декан факультету фізичного виховання і спорту;
 21. Яцків Н.Я. – декан факультету іноземних мов;
 22. Дюк Н.С. – голова профспілкового комітету студентів (за згодою);
 23. Лялюк В.І. – голова Студентського сенату (за згодою).