Зразки документів

АРХІВ

 

Зразки програмових вимог

Програма вступного випробування (співбесіди)  з для зарахування на навчання за ступенем бакалавра на базі повної загальної середньої освіти при прийомі на навчання у 2022 році завантажити
Програма вступного випробування для прийому вступників на перший курс зі скороченим терміном навчання або другий (третій) курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для зарахування на навчання за ступенем бакалавра з а основі освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2022 році завантажити
Програма  вступного випробування для зарахування на навчання за ступенем бакалавра вступників, які здобули вищу освіту та вступають на навчання на другий (третій) курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра за неспорідненою спеціальністю у межах вакантних  місць ліцензійного обсягу, та осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра і виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс в Університеті в межах вакантних  місць ліцензійного обсягу у 2022 році завантажити
Програма фахового  вступного випробування для зарахування на навчання за ступенем магістра на основі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра у 2022 році завантажити
Програма фахового  вступного випробування для зарахування на навчання за ступенем магістра на основі здобутого освітнього рівня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у 2022 році завантажити
Програма вступного випробування для зарахування на навчання за ступенем доктора філософії на основі освітнього рівня/ступеня спеціаліста/магістра при прийомі на навчання у 2022 році за суміжною спеціальністю завантажити
Програма вступного випробування для зарахування на навчання за ступенем доктора філософії на основі освітнього рівня/ступеня спеціаліста/магістра при прийомі на навчання у 2022 році за несуміжною спеціальністю завантажити