Контакти

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Гуманітарний корпус, ауд. 101 (вхід з вул. Чорновола)
вул. Шевченка, 57
м. Івано-Франківськ
76018, Україна

Телефон: (0342) 59-60-60

Call-center Приймальної комісії: (+38) 095 029 77 89;

E-mail: admission@pnu.edu.ua

Відбіркові комісії:

№ з/п Структурний підрозділ E-mail Телефон
1. Факультет історії, політології і міжнародних відносин vstup_fipmv@pnu.edu.ua
Середня освіта (історія)ОР Бакалавр 014.03

Після 11 класу

0967192008

 

Середня освіта (історія)ОР Магістр 014.03 0506984776
Історія та археологія ОР Бакалавр 032 0676087380
Історія та археологія Етнологія ОР Магістр 032 0970022632
Міжнародні економічні відн. Управління міжн. Бізнесом ОР Бакалавр, Магістр 292 0973996427
Політологія ОР Бакалавр, Магістр 052 0978420018
Міжнародні відносини ОР Бакалавр, Магістр 291 0963099635
2. Навчально-науковий інститут мистецтв vstup_im@pnu.edu.ua 0506747524
Спеціальність 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)  0666534854
Спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 0674383763
Спеціальність 022 Дизайн 0959377963
Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 0672719961
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 0938464406
Спеціальність 024 «Хореографія»
Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»
0733966279
3. Факультет природничих наук vstup_fpn@pnu.edu.ua 0501072075
4. Факультет туризму vstup_ft@pnu.edu.ua 0960466933
5. Факультет філології vstup_if@pnu.edu.ua 0683232724
6. Педагогічний факультет vstup_pf@pnu.edu.ua 0983307875
013 Початкова освіта   0989118942
 • 012 Дошкільна освіта
 • 016.01 Спеціальна освіта (логопедія)
0687372044
      Соціальна робота, соціальна педагогіка   0961340943
011 Освітні педагогічні науки,

015 Професійна освіта (Цифрові технології)

0665890909

0671719054

0988386043

 

7. Навчально-науковий юридичний інститут vstup_law@pnu.edu.ua
 • 0956923511
 • 0677340772
8. Коломийський навчально-науковий інститут vstup_ki@pnu.edu.ua 0984867683
9. Економічний факультет vstup_ef@pnu.edu.ua 0962131900
10. Факультет іноземних мов vstup_fim@pnu.edu.ua
 • 0950888227 Магістр
 • 0688008363 Бакалавр
11. Факультет математики та інформатики vstup_fmi@pnu.edu.ua 0988012507
12. Факультет фізичного виховання і спорту vstup_ffvs@pnu.edu.ua 0986542580
13. Фізико-технічний факультет vstup_ftf@pnu.edu.ua
 • 0958525963
 • 0665601744
14. Факультет психології vstup_ff@pnu.edu.ua 0972723293
15. Факультет управління vstup_ipodp@pnu.edu.ua 0342596157
Спеціальність 053 Психологія (Дитяча психологія та психологічна практика)  0973323135
Спеціальність 016 Спеціальна освіта (логопедія)
 • 0677898557
 • 0681045000
 • Публічне управління та адміністрування
 • Бізнес-адміністрування
 • Управління навчальним закладом
0993217571
16. Івано-Франківський коледж vstup_ifk@pnu.edu.ua 0989738094
17. Для здобуття освітнього ступеня доктора філософії vstup_phd@pnu.edu.ua 050102 73 74
18. Кафедра військової підготовки kvp@pnu.edu.ua
 • (0342) 78-84-03
 • 0672781053
19. Підготовчі курси idpo@pnu.edu.ua
 • 097 84 32630

 

Знайти нас на карті (натиснути, щоб переглянути)