Рекомендації до написання мотиваційного листа

  • Мотиваційний лист подається вступниками при поданні заяв на вступ на кожну освітню програму (на кожну програму – окремий лист).
  • Мотиваційний лист бажано підготувати заздалегідь, у текстовому форматі (у будь якому текстовому редакторі).
  • При поданні через електронний кабінет вступника, на певному етапі формування заяви необхідно буде вставити текст мотиваційного листа у відповідне поле (у кабінеті вступника).
  • Величина шрифту, поля, відступи – не грають великої ролі, оскільки текст у кабінет вступника завантажується автоматично у визначеному системою форматі.
  • Лист подається на ім’я ректора Університету, до якого вступаєте.