Правила прийому Університету

Правила прийому до Університету у 2023 році 

Правила прийому до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у 2023 році переглянути
Додаток 1. Перелік освітніх рівнів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання переглянути
Додаток 2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на ОР бакалавр на основі НРК5 (вступних іспитів, творчих конкурсів)(термін навчання 2 роки 10 місяців) переглянути
Додаток 3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на ОР бакалавр на основі НРК5 (вступних іспитів, творчих конкурсів) (термін навчання 1 рік 10 місяців) переглянути
Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) НРК 6, для здобуття освітнього ступеня НРК 7 переглянути
Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних іспитів, творчих конкурсів)
переглянути
Додаток 6. Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту переглянути
Додаток 7. Перелік вступних випробувань для прийому на навчання вступників, які здобули вищу освіту та вступають на перший рік навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за неспорідненою спеціальністю осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра і виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю в Університеті в межах вакантних місць ліцензійного обсягу переглянути
Додаток 8. Правила прийому на ступінь доктора філософії та доктора наук до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у 2023 році переглянути
Додаток 9. Правила прийому на кафедру військової підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у 2023 році переглянути
Додаток 10. Інформація про акредитовані спеціальності та освітні програми  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника переглянути
Додаток 11. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників переглянути
Додаток 12. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту  до шкали 100–200 переглянути
Додаток 13. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка переглянути
Додаток 14. Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування переглянути