Програмові вимоги до вступних випробувань (PhD) 2023

Вступний іспит зі спеціальності

Шифр, назва спеціальності Назва вступного випробування Файл
011 Освітні, педагогічні науки Комплексний іспит з педагогіки відкрити
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями). Теорія та методика навчання (українська мова) відкрити
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями). Фізика та теорія і методика викладання фізики відкрити
015 Професійна освіта (за  спеціалізаціями). Педагогіка професійної освіти відкрити
017 Фізична культура і спорт. Методологічні основи фізичної культури і спорту відкрити
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Історія мистецтва відкрити
025 Музичне мистецтво. Музичне мистецтво відкрити
032 Історія та археологія. Комплексний екзамен з історії відкрити
033 Філософія. Філософія відкрити
034 Культурологія. Теорія та історія культури відкрити
035 Філологія. Філологія відкрити
051 Економіка. Економіка відкрити
052 Політологія. Політологія відкрити
053 Психологія. Психологія відкрити
071 Облік і оподаткування Фаховий вступний іспит з Обліку і оподаткування відкрити
081 Право. Комплексний екзамен з права відкрити
091 Біологія (біохімія). Комплексний іспит з біохімії відкрити
101 Екологія Комплексний іспит з екології відкрити
102 Хімія. Комплексний екзамен з хімії відкрити
104 Фізика та астрономія. Фізика твердого тіла відкрити
105 Прикладна фізика та наноматеріали. Фізика і хімія поверхні відкрити
111 Математика. Математика відкрити
132 Матеріалознавство. Матеріалознавство відкрити
171 Електроніка. Електроніка відкрити
201 Агрономія Агрономія відкрити
205 Лісове господарство Комплексний іспит відкрити
227 Фізична терапія, ерготерапія. Фізична терапія, ерготерапія відкрити
281 Публічне управління та адміністрування. Комплексний фаховий іспит відкрити
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Комплексний фаховий іспит відкрити

 

Додаткове вступне випробування

Шифр, назва спеціальності Назва вступного випробування Файл
011 Освітні, педагогічні науки Загальні основи педагогіки відкрити
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями). Теоретико-методологічні засади лінгводидактики відкрити
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями). Комплексний іспит із загальної педагогіки та шкільного курсу фізики відкрити
015 Професійна освіта (за  спеціалізаціями). Педагогіка і психологія загальна відкрити
017 Фізична культура і спорт. Методологія наукових досліджень у фізичній культурі і спорті відкрити
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Художня культура відкрити
025 Музичне мистецтво. Історія музики відкрити
032 Історія та археологія. Археологія України відкрити
033 Філософія. Основи філософських знань відкрити
034 Культурологія. Художня культура відкрити
035 Філологія. Словесне мистецтво відкрити
051 Економіка. Економічна теорія відкрити
052 Політологія. Політичні інститути та процеси в Україні відкрити
053 Психологія. Основи психології відкрити
071 Облік і  оподаткування Додатковий іспит відкрити
091 Біологія (біохімія). Біоорганічна хімія відкрити
101 Екологія Екологія відкрити
102 Хімія. Хімія відкрити
104 Фізика та астрономія. Фізика відкрити
105 Прикладна фізика та наноматеріали. Фізика відкрити
111 Математика. Додаткові розділи математичного аналізу та алгебри і теорії чисел відкрити
132 Матеріалознавство. Фізика відкрити
171 Електроніка. Електроніка (додатковий) відкрити
201 Агрономія Агрономія відкрити
205 Лісове господарство Лісовідновлення та фітомеліорація відкрити
227 Фізична терапія, ерготерапія. Анатомо-фізіологічні основи функціонування людського організму в нормальних та патологічних умовах відкрити
281 Публічне управління та адміністрування. Комплексний фаховий іспит (додатковий) відкрити
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Комплексний фаховий іспит (додатковий) відкрити

Вступний іспит з іноземної мови

Англійська мова відкрити
Німецька мова відкрити
Французька мова відкрити