Терміни вступної кампанії для вступників на базі ПЗСО – 2023

 І етап Терміни
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу. Вступник може внести до електронного кабінету декілька документів про попередню освіту, що містяться в Реєстрі документів про освіту, для реєстрації заяв на різних основах вступу до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв.

розпочинається: 01 липня
Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах

Реєстрація заяв вступників, у тому числі для участі у вступних випробуваннях (співбесіді, творчому конкурсі, співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті замість ЄФВВ, фаховому іспиті) у передбачених в цьому розділі випадках здійснюється через особисті електронні кабінети вступників

розпочинається 3 липня
закінчується
для вступників на місця державного або регіонального замовлення о 18:00 год 10 липня
для вступників виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб о 18:00 год 25 липня
Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 18:00 год

30 липня

Співбесіди та творчі конкурси проводяться:
розпочинаються 07 липня
закінчуються
для вступників на місця державного або регіонального замовлення 18 липня
для вступників виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 31 липня
Реєстрація заяв вступників
розпочинається: 19 липня
закінчується: о 18:00 год 31 липня
Формування рейтингових списківвступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих
з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням 05 серпня

(не пізніше)

для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції 10 серпня
Виконання вимог до зарахування
для вступників, які отримали рекомендації на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 год

08 серпня

для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції 1 етап:

з 10 серпнядо 17:00 14 серпня;

2 етап:

з 14 серпня до 17:00 16 серпня;

3 етап:

з 16 серпня до 17:00 18 серпня;

4 етап:

з 18 серпня до 17:00 21 серпня;

5 етап:

з 21 серпня до 17:00 23 серпня;

6 етап:

з 23 серпня до 17:00 25 серпня.

Терміни зарахування
вступників, які були рекомендовані на місця державного і регіонального замовлення та виконали вимоги до зарахування 10 серпня

(не пізніше)

вступників, які були рекомендовані на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб та виконали вимоги до зарахування 28 серпня

(не пізніше 30 серпня)

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 16 серпня

(не пізніше  18 серпня)

 

ІІ етап

(для вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб)

  Терміни
Реєстрація заяв вступників
розпочинається: 04вересня
закінчується: 15вересня
Творчі конкурси проводяться
розпочинаються: 11 вересня
закінчуються: 16 вересня
Формування рейтингових списківвступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 18вересня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 21 вересня
Терміни зарахування вступників, які виконали вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 22 вересня
ІІІ етап

(для вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб)

  Терміни
Реєстрація заяв вступників
розпочинається: 25 вересня
закінчується: 06 жовтня
Творчі конкурси проводяться
розпочинаються: 02 жовтня
закінчуються: 07 жовтня
Формування рейтингових списківвступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 09 жовтня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 12 жовтня
Терміни зарахування вступників, які виконали вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 13 жовтня