Навчально-науковий юридичний інститут ЗНО 2022

У даній таблиці наведені тільки спеціальності (освітні програми) факультету та перелік необхідних сертифікатів для вступу. Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланням (натиснути, щоб переглянути)

Навчально-науковий юридичний інститут

Код Спеціальність Освітня програма Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)
081* Право Право 1. Українська мова і література
2. Історія України
3. Математика або іноземна мова
081* Право Міжнародне і європейське право (за кошти фізичних та юридичних осіб) 1. Українська мова і література
2. Історія України
3. Математика або іноземна мова

 

* конкурсний бал для спеціальностей галузей знань 08 “Право”, 28 “Публічне управління та адміністрування” та 29 “Міжнародні відносини” не може бути менше ніж 140