Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування

Для вступу на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання:

Етапи Терміни
Прийом заяв та документів:

початок:

закінчення:

30 червня

18:00 год., 13 липня

Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться: від 14 липня до 21 липня
Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, творчими конкурсами, квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за державним замовленням та оприлюднюється: не пізніше 12.00 год. 23 липня
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, визначені пунктом 1 розділу X цих Правил: до 12.00 год. 27 липня
Зарахування вступників відбувається  
за державним замовленням не пізніше 18.00 год. 29липня
за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 31 липня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться: не пізніше 6 серпня
Додаткове зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 31 серпня