Івано-Франківського коледжу

Правила прийому до Івано-Франківського коледжу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2018 році. завантажити
Зміни до Правил прийому до Івано-Франківського коледжу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2018 році від 27.02.2018 року завантажити
Зміни до Правил прийому до Івано-Франківського коледжу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2018 році від 26.06.2018 року завантажити
Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання. завантажити
Додаток 2. Перелік спеціальностей, прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників. завантажити
Додаток 3. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка. завантажити
Додаток 4. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200. завантажити
Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів). завантажити
Додаток 6. Кількість вакантних місць для осіб, які здобули повну загальну середню освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. завантажити
Додаток 7. Кількість вакантних місць для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. завантажити
Додаток 8. Кількість вакантних місць для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, вищу освіту, не менше одного року здобувають ступінь вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю. завантажити