Правила прийому Івано-Франківського коледжу у 2021 році

Правила прийому до Івано-Франківського коледжу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2021 році відкрити
Додаток 1. Перелік освітньо-професійних ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання на основі базової загальної середньої освіти,
відповідні ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання
відкрити
Додаток 2. Перелік конкурсних предметів вступних іспитів, творчих конкурсів для вступників на основі БЗСО відкрити
Додаток 3. Перелік спеціальностей, прийом на навчання до Коледжу Університету, за якими здійснюється на основі базової загальної середньої освіти з урахуванням рівня творчих здібностей вступників відкрити
Додаток 4. Таблиця переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12 бальною шкалою у шкалу 100-200 відкрити
Додаток 5. Інформація про акредитацію спеціальностей та освітніх програм відкрити
Додаток 6. Перелік освітньо-професійних ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання на основі повної загальної середньої освіти,
відповідні ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання
відкрити
Додаток 7. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступників на основі ПЗСО відкрити
Зміни до Правил прийому від 31.05.2021 року відкрити