Правила прийому Університету 2021 року

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2021 році завантажити
Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання завантажити
Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній  (освітньо-професійний) ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра завантажити
Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра завантажити
Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти завантажити
Додаток 5. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка завантажити
Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 завантажити
Додаток 7. Перелік вступних випробувань для прийому на навчання вступників, які здобули базову або повну вищу освіту та вступають на навчання на другий (третій) курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра за неспорідненою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу, та осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра і виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс в Університеті в межах вакантних місць ліцензованого обсягу завантажити
Додаток 8. Правила прийому на ступінь доктора філософії до Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2021 році завантажити
Додаток 9. Правила прийому на кафедру військової підготовки Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2021 році завантажити
Додаток 10. Інформація про акредитовані спеціальності та освітні програми Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” завантажити
Додаток 11. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти або результатів здачі іспитів для заявників освітніх центрів “Крим-Україна”, “Донбас-Україна” завантажити
Зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2021 році від 02.02.2021 завантажити
Зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2021 році від 29.03.2021 завантажити
Зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2021 році від 19.04.2021 завантажити
Зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2021 році від 31.05.2021 завантажити
Зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2021 році від 19.07.2021 завантажити