Правила прийому Університету 2022 року

Правила прийому до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у 2022 році переглянути
Додаток 1. Перелік освітніх рівнів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання переглянути
Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній  (освітньо-професійний) ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра переглянути
Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра переглянути
Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти переглянути
Додаток 4А. Перелік творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту переглянути
Додаток 4Б. Перелік творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції переглянути
Додаток 5. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка переглянути
Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 переглянути
Додаток 7. Перелік вступних випробувань для прийому на навчання вступників, які здобули базову або повну вищу освіту та вступають на навчання на другий (третій) курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра за неспорідненою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу, та осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра і виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс в Університеті в межах вакантних місць ліцензованого обсягу переглянути
Додаток 8. Правила прийому на ступінь доктора філософії до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у 2022 році переглянути
Додаток 9. Правила прийому на кафедру військової підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у 2022 році переглянути
Додаток 10. Інформація про акредитовані спеціальності та освітні програми  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника переглянути
Додаток 11. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти або результатів здачі іспитів для заявників освітніх центрів “Крим-Україна”, “Донбас-Україна” переглянути