Вступ через ОЦ

Стати студентом просто!!!

Всього 6 кроків:

КРОК 1:

Перевірити чи підпадає ваш населений пункт під вступ через освітні центри “Крим-Україна”, “Донбас-Україна”

КРОК 2:

Оберіть спеціальність і навчальний заклад із переліку та зверніться до нашого Освітнього Центру будь-якими засобами зв’язку та отримайте запрошення Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, на базі якого створений освітній центр «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», що дозволить підтвердити мету перетину КПВВ.

КРОК 3:

При перетині КПВВ покажіть надруковане чи електронне запрошення (додаток 2)

КРОК 4:

Підготуйте пакет документів

Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи:

  • заява;
  • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років або результати національного мультипредметного тесту (за бажанням);
  • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
  • документ, що посвідчує особу, а за його відсутності – свідоцтво про народження.
  • у разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце проживання на відповідних територіях;

  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
  • документ про освіту державного зразка та додаток до нього;
  • довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього), яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту.

У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття для подання документів, заявник надсилає на електронну пошту Центра (приймальної комісії закладу освіти: admission@pnu.edu.ua):

  • скановані копії (фотокопії) документів, зазначених вище;
  • фотокартку розміром 3 × 4 см (1 Мб в електронній формі).

Довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) Центр отримує від уповноваженого закладу загальної середньої освіти.

КРОК 5:

Подайте документи. Особисто подайте заяву та заповніть освітню декларацію (додаток 1). ОЦ працює з 1 червня – 30 вересня 2024 року. Зверніть увагу! . З метою безпеки прізвища абітурієнтів та зарахованих студентів шифруватимуться.

КРОК 6:

Складіть вступні випробування. Річне оцінювання та державну підсумкову атестацію з української мови та історії України   можна пройти у Ліцеї №3 Івано-Франківської міської радиОцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись як оцінки вступних іспитів.

Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, подає до закладу вищої/фахової передвищої освіти документ про базову середню або повну загальну середню освіту державного зразка, складає вступні випробування, визначені Правилами прийому!

Для вступу на освітні програми, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість індивідуальної усної співбесіди проводиться відповідний творчий конкурс. У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття заявника для складання індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, за зверненням заявника проводяться шляхом дистанційної індивідуальної співбесіди або дистанційного творчого конкурсу з відеофіксацією.

СТАНЬТЕ СТУДЕНТОМ!!!