Рекомендовані до зарахування на місця контракту, аспірантура, докторантура (2024)

Рішення Приймальної комісії (протокол №3 від 13.05.2024 р.) щодо рекомендацій до зарахування вступників на ОНР доктор наук на місця за кошти фізичних осіб Переглянути списки