Процедура реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ 2023

Документи, необхідні для реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ

Для дистанційної  реєстрації вступник має надіслати на електронну адресу відбіркової комісії факультету скановані копії (фотокопії) таких документів:

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (додаток 2);
  • документа, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття цього номера: вони мають надати документ, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про номер);
  • фотокартки для документів (чорно-білої або кольорової) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.
  • для осіб, які завершили навчання: документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень);
  • для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти: довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (додаток 3);
  • у разі необхідності створення особливих умов: медичного висновку за формою первинної облікової документації  № 086-3/о;

 

Перед початком реєстрації вступника працівник приймальної комісії має перевірити наявність документів, потрібних для реєстрації, і надати відповідь про отримання документів (на електронну адресу, з якої надійшли документи, або за допомогою іншого визначеного закладом каналу зв’язку):

  • підтвердити отримання документів і повідомити, що документи взято для опрацювання, – якщо особа має право брати участь у конкурсному відборі та надала всі копії документів;
  • повідомити про потребу в додатковому вивченні документів – якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а в представника приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності;
  • повідомити про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови – якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участі у конкурсному відборі або надала не всі копії документів;