Перелік спеціальностей та вступних випробувань (PhD, доктор наук) 2023 р.

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, ступінь магістра

для здобуття ступеня доктора філософії

Споріднені спеціальності Спеціальність Вступні випробування Рік навчання Термін навчання Кількість місць
Код Назва Код Назва очна (денна, вечірня) Заочна
Педагогічний факультет
011 Науки про освіту 011 Освітні, педагогічні науки комплексний іспит з педагогіки;  іноземна мова 1 4 р. 10 5
Інші спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки комплексний іспит з педагогіки; загальні основи педагогіки;   іноземна мова 1 4 р.
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) 014 Середня освіта (Українська мова) теорія та методика навчання (українська мова); іноземна мова 1 4 р. 18 2
Інші спеціальності 014 Середня освіта (українська мова) теорія та методика навчання (українська мова); українська мова; іноземна мова 1 4 р.
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) педагогіка професійна;  іноземна мова 1 4 р. 6 4
Інші спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) педагогіка професійна; загальної педагогіки і психології;  іноземна мова 1 4 р.
Факультет фізичного виховання і спорту
017 Фізична культура і спорт 017 Фізична культура і спорт методологічних основ фізичної культури і спорту;  іноземна мова 1 4 р. 7 3
Інші спеціальності 017 Фізична культура і спорт методологічних основ фізичної культури і спорту; методологія наукових досліджень у фізичній культурі і спорті;  іноземна мова 1 4 р.
227 Терапія та реабілітація 227 Терапія та реабілітація фізичної терапії і ерготерапії;  іноземна мова 1 4 р. 9 1
Інші спеціальності 227 Терапія та реабілітація фізичної терапії і ерготерапії; анатомо-фізіологічні основи функціонування людського організму в нормальних та патологічних умовах;  іноземна мова 1 4 р.
Навчально-науковий Інститут мистецтв
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація історія мистецтва;  іноземна мова 1 4 р. 18 2
Інші спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація історія мистецтва; художня культура;  іноземна мова 1 4 р.
025 Музичне мистецтво 025 Музичне мистецтво музичне мистецтво;  іноземна мова 1 4 р. 18 2
Інші спеціальності 025 Музичне мистецтво музичне мистецтво; історія музики;  іноземна мова 1 4 р.
034 Культурологія 034 Культурологія теорія та історія культури;  іноземна мова 1 4 р. 18 2
Інші спеціальності 034 Культурологія теорія та історія культури; художня культура;  іноземна мова 1 4 р.
Факультет історії, політології і міжнародних відносин
032 Історія та археологія 032 Історія та археологія комплексний екзамен з історії;  іноземна мова 1 4 р. 28 2
Інші спеціальності 032 Історія та археологія комплексний екзамен з історії; археологія України;  іноземна мова 1 4 р.
052 Політологія 052 Політологія політологія;  іноземна мова 1 4 р. 28 2
Інші спеціальності 052 Політологія політологія; політичні інститути та процеси в Україні;  іноземна мова 1 4 р.
Факультет філології, Факультет іноземних мов
035 Філологія 035 Філологія філологія;  іноземна мова 1 4 р. 25 5
Інші спеціальності 035 Філологія філологія; словесне мистецтво;  іноземна мова 1 4 р.
Економічний факультет
051 Економіка 051 Економіка економіка;  іноземна мова 1 4 р. 38 2
Інші спеціальності 051 Економіка економіка; економічна теорія;  іноземна мова 1 4 р.
 Інститут післядипломної освіти і довузівської підготовки
281 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування комплексний вступний іспит з публічного управління та адміністрування; іноземна мова 1 4 р. 4 1
Інші спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування комплексний вступний іспит з публічного управління та адміністрування;комплексний вступний іспит з публічного управління та адміністрування (додатковий);  іноземна мова 1 4 р.
Філософський факультет
033 Філософія 033 Філософія філософія;  іноземна мова 1 4 р. 9 1
Інші спеціальності 033 Філософія філософія; основи філософських знань;  іноземна мова 1 4 р.
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія психологія; іноземна мова 1 4 р. 15 5
Інші спеціальності 053 Психологія психологія; основи психології; іноземна мова 1 4 р. 15 5
Навчально-науковий Юридичний інститут
081 Право 081 Право комплексний екзамен з права;

іноземна мова

1 4 р. 23 2
Факультет природничих наук
091 Біологія та біохімія 091 Біологія та біохімія комплексний іспит з біохімії; іноземна мова 1 4 р. 7 1
Інші спеціальності 091 Біологія та біохімія комплексний іспит з біохімії; біоорганічна хімія; іноземна мова 1 4 р.
102 Хімія 102 Хімія хімія; іноземна мова 1 4 р. 4 1
Інші спеціальності 102 Хімія комплексний екзамен з хімії; хімія; іноземна мова 1 4 р.
205 Лісове господарство 205 Лісове господарство комплексний іспит з лісознавства і лісівництва; іноземна мова 1 4 р. 3 1
Інші спеціальності 205 Лісове господарство комплексний іспит з лісознавства і лісівництва; лісовідновлення і фітомеліорація; іноземна мова 1 4 р.
201 Агрономія 201 Агрономія Комплексний іспит з агрономії; іноземна мова 1 4 р. 3 1
Інші спеціальності 201 Агрономія Комплексний іспит з агрономії; агрономія; іноземна мова 1 4 р.
101 Екологія 101 Екологія Комплексний іспит з екології; іноземна мова 1 4 р. 9 1
Інші спеціальності 101 Екологія Екологія; Комплексний іспит з екології; іноземна мова 1 4 р.
Фізико-технічний факультет
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) 014 Середня освіта (фізика) фізики та теорії і методики навчання фізики; іноземна мова 1 4 р. 9 1
Інші спеціальності 014 Середня освіта (фізика) фізики та теорії і методики навчання фізики; загальна педагогіка; іноземна мова 1 4 р.
104 Фізика та астрономія 104 Фізика та астрономія фізика твердого тіла;  іноземна мова 1 4 р. 4 1
Інші спеціальності 104 Фізика та астрономія фізика твердого тіла; фізика;  іноземна мова 1 4 р.
105 Прикладна фізика та наноматеріали 105 Прикладна фізика та наноматеріали фізика і хімія поверхні;  іноземна мова 1 4 р. 14 1
Інші спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали фізика і хімія поверхні; фізика;  іноземна мова 1 4 р.
132 Матеріалознавство 132 Матеріалознавство комплексний фаховий іспит з матеріалознавства;  іноземна мова 1 4 р. 4 1
Інші спеціальності 132 Матеріалознавство комплексний фаховий іспит з матеріалознавства; фізика;  іноземна мова 1 4 р.
171 Електроніка 171 Електроніка електроніка; іноземна мова 1 4 р. 4 1
Інші спеціальності 171 Електроніка електроніка (додатковий); електроніка; іноземна мова 1 4 р.
Факультет математики та інформатики
111 Математика 111 Математика математика;  іноземна мова 1 4 р. 15 5
Інші спеціальності 111 Математика математика; додаткові розділи математичного аналізу та алгебри і теорії чисел;  іноземна мова 1 4 р.

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ступінь доктора наук

№ з/п Шифр наукової спеціальності Назва наукової спеціальності Термін навчання
1 011 Освітні, педагогічні науки 2 роки
2 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 2 роки
3 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 2 роки
4 025 Музичне мистецтво 2 роки
5 032 Історія та археологія 2 роки
6 034 Культурологія 2 роки
7 035 Філологія 2 роки
8 051 Економіка 2 роки
9 052 Політологія 2 роки
10 053 Психологія 2 роки
11 081 Право 2 роки
12 091 Біологія та біохімія 2 роки
13 104 Фізика та астрономія 2 роки
14 105 Прикладна фізика та наноматеріали 2 роки
15 111 Математика 2 роки
16 281 Публічне управління та адміністрування 2 роки