Перелік документів для вступу

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі при вступі до Університету для здобуття доктора філософії (Phd) та доктора наук

Вступники при вступі для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) подають такі документи:

 • особисту заяву встановленої форми на ім’я ректора;
 • особистий листок обліку кадрів з автобіографією та фотокарткою (завантажити: листок обліку кадрів; автобіографія);
 • cертифікат складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів та їх копії (за наявності);
 • копію і оригінал диплома спеціаліста або магістра з додатком (або нотаріально завірена копія);
 • копію і оригінал диплома бакалавра з додатком (або нотаріально завірена копія);
 • посвідчення для осіб, які повністю або частково склали екзамени кандидатського мінімуму (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см, а також електронне фото шириною не менше 120 пікселів та висотою не менше 150 пікселів;
 • рекомендацію або направлення (за наявності);
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного податкового номера
 • Відповідно до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 під час виконання вимог до зарахування вступники повинні надати копії військово-облікового документа. Військово-обліковими документами є: для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; для резервістів – військовий квиток. Копії документів можуть бути надіслані на електронну адресу відбіркових комісій, або надані особисто вступником при звертанні у відбірковукомісію. Увипадку надання копій військово-облікових документів у період виконання вимог до зарахування, вступник зобов’язаний пред’явити оригінали цих документів у строк не пізніше ніж за 10 днів після початку навчання.

У випадку ненадання вище перерахованих документів вступник вважається таким, що не виконав вимоги до зарахування, виключається зі списку рекомендованих до зарахування.

Вступники при вступі для здобуття ступеня доктора наук подають на ім’я ректора Університету такі документи:

 • особисту заяву встановленої форми на ім’я ректора;
 • особистий листок обліку кадрів з автобіографією та фотокарткою, завірений відділом кадрів;
 • копію трудової книжки (засвідченої відділом кадрів за основним місцем роботи, засвідчену печаткою установи);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів та їх копії;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см, а також електронне фото шириною не менше 120 пікселів та висотою не менше 150 пікселів;
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • копію диплома доктора філософії (PhD) або кандидата наук;
 • автореферат захищеної кандидатської дисертації;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • рекомендацію до докторантури із зазначенням номера протоколу та дати засідання кафедри, відділу, лабораторії чи іншого структурного підрозділу Університету, що розглядав план дослідницької роботи та/або інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
 • довідку з попереднього місця роботи про доходи із зазначенням середньої заробітної плати;
 • типову угоду;
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного податкового номера;
 • Відповідно до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 під час виконання вимог до зарахування вступники повинні надати копії військово-облікового документа. Військово-обліковими документами є: для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; для резервістів – військовий квиток. Копії документів можуть бути надіслані на електронну адресу відбіркових комісій, або надані особисто вступником при звертанні у відбірковукомісію. Увипадку надання копій військово-облікових документів у період виконання вимог до зарахування, вступник зобов’язаний пред’явити оригінали цих документів у строк не пізніше ніж за 10 днів після початку навчання.

У випадку ненадання вище перерахованих документів вступник вважається таким, що не виконав вимоги до зарахування, виключається зі списку рекомендованих до зарахування