Державне замовлення!

Шановні вступники 2020 року! Міністерством освіти і науки України погоджено максимальні обсяги державного замовлення для університету ОР бакалавра  за всіма спеціальностями та ОР магістра за спеціальністю 081 “Право”.  З обсягами державного замовлення можна ознайомитися у розділі “Інформація для вступу-ОР бакалавра Читати далі