Списки вступників на старші курси ОР бакалавра, допущених до складання вступних іспитів (2022)

Інформація буде додаватися по мірі формування списків…