Програми вступних випробувань для вступників у магістратуру

Вступна кампанія 2023 року

Фахові вступні випробування, фахові творчі конкурси


з/п
Шифр, назва спеціальності Назва вступного випробування Файл
1  011 Освітні, педагогічні науки Фаховий іспит (комплексний іспит з педагогіки) відкрити
2  012 Дошкільна освіта Фаховий іспит (педагогіка дошкільна з питаннями окремих методик) відкрити
3  013 Початкова освіта Фаховий іспит (педагогіка з методикою навчання в початковій школі) відкрити
4  014.01 Середня освіта (Українська мова і література)  Фаховий іспит (комплексний іспит з української мови і літератури з методикою їх викладання) відкрити
5  014.03 Середня освіта (Історія) Фаховий іспит (комплексний іспит з історії і методики викладання історії) відкрити
6  014.04 Середня освіта (Математика) Фаховий іспит (Математика з методикою викладання) відкрити
7  014.05 Середня освіта (Біологія та
здоров’я людини)
Фаховий іспит (Біологія з методикою викладання) відкрити
8  014.07 Середня освіта (Географія) Фаховий іспит (Географія з методикою викладання) відкрити
9  014.08 Середня освіта (Фізика) Фаховий іспит (фізика та методика викладання ) відкрити
10  014.09 Середня освіта (Інформатика) Фаховий іспит (Інформатика з методикою викладання) відкрити
11  014.11 Середня освіта (Фізична культура) Фаховий іспит (Теоретико-методичні основи фізичної культури) відкрити
12  014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) Історія образотворчого мистецтва. Методика викладння образотворчого мистецтва відкрити
13  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Фаховий іспит відкрити

відкрити

14  014.15 Середня освіта (Природничі науки) Фаховий іспит (комплексний іспит з
природознавства з методикою викладання)
відкрити
15 016.01  Спеціальна освіта (Логопедія) Фаховий іспит (комплексний іспит зі спеціальної педагогіки та логопедії) відкрити
16  017 Фізична культура і спорт Фаховий іспит (Теоретико-методичні основи фізичної культури і спорту) відкрити
17  022 Дизайн Фаховий іспит відкрити

відкрити

18 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Фаховий іспит відкрити

відкрити

19  025 Музичне мистецтво Фаховий іспит відкрити

відкрити

20  032 Історія та археологія (Етнологія, Історія)  Фаховий іспит (комплексний іспит з історії) відкрити
21  035 Філологія (Українська мова і література) Фаховий іспит (комплексний іспит з української мови і літератури) відкрити
22  035 Філологія (Англійська мова і література) Фаховий іспит (англійська мова) відкрити
23  035 Філологія (Німецька мова і література) Фаховий іспит (німецька мова) відкрити
24  035 Філологія (Французька мова і література) Фаховий іспит (французька мова) відкрити
25 035 Філологія (польська мова) Фаховий іспит (польська мова) відкрити
26  051 Економіка (Економічна кібернетика) ЄФВВ з економіки та міжнародної економіки відкрити
27  051 Економіка (Прикладна економіка) ЄФВВ з економіки та міжнародної економіки відкрити
28  052 Політологія ЄФВВ з політології та міжнародних відносин відкрити
30  053 Психологія ЄФВВ з психології та соціології відкрити
31 061 Журналістика ЄФВВ відкрити
32  071 Облік і оподаткування ЄФВВ з обліку і фінансів відкрити
33  072 Фінанси, банківська справа та страхування ЄФВВ з обліку і фінансів відкрити
34 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування) ЄФВВ з управління та адміністрування відкрити
35 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) ЄФВВ з управління та адміністрування відкрити
36  075 Маркетинг ЄФВВ з управління та адміністрування відкрити
37 076 Підприємництво та торгівля ЄФВВ з управління та адміністрування відкрити
38 081 Право ЄФВВ з права та міжнародного права відкрити
39  091 Біологія (Біохімія) Фаховий іспит (Комплексний іспит з біохімії) відкрити
40 091 Біологія (Лабораторна діагностика біологічних систем) Фаховий іспит (Комплексний іспит з біології) відкрити
41  101 Екологія Фаховий іспит (Комплексний іспит з екології) відкрити
42  102 Хімія Фаховий іспит (Комплексний іспит з хімії) відкрити
43  104 Фізика та астрономія Фаховий іспит (фізика) відкрити
44  105 Прикладна фізика та наноматеріали Фаховий іспит (фізика) відкрити
45  111 Математика Фаховий іспит (Математика) відкрити
47  112 Статистика Фаховий іспит (Математика  та  статистика) відкрити
48  113 Прикладна математика Фаховий іспит (Математика та інформатика) відкрити
49  121 Інженерія програмного забезпечення Фаховий іспит (Програмування) відкрити
50  122 Комп’ютерні науки Фаховий іспит (Програмування та інформаційні технології) відкрити
51  123 Комп’ютерна інженерія Фаховий іспит (Спеціалізовані комп’ютерні системи) відкрити
52  201 Агрономія Фаховий іспит (Агрохімія і грунтознавство) відкрити
53  205 Лісове господарство Фаховий іспит (Комплексний іспит з технології лісогосподарського виробництва) відкрити
54  227 Терапія та реабілітація  Фаховий іспит (Основи фізичної терапії та ерготерапії) відкрити
55  231 Соціальна робота Фаховий іспит (Соціальна робота, соціальна педагогіка) відкрити
56  241 Готельно-ресторанна справа Фаховий іспит (Теорія і практика готельно-ресторанної справи) відкрити
57  242 Туризм Фаховий іспит (Теорія і практика організації туризму) відкрити
58  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ЄФВВ з політології та міжнародних відносин відкрити
59 292 Міжнародні економічні відносини ЄФВВ з  економіки та міжнародної економіки відкрити

 

Іноземна мова

Німецька мова відкрити
Французька мова відкрити
Іспанська мова відкрити
Англійська мова відкрити