Івано-Франківського коледжу

Правила прийому до Івано-Франківського коледжу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2019 році відкрити
Зміни до Правил прийому до Івано-Франківського коледжу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2019 році від 27 червня 2019 року відкрити
Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання на основі базової загальної середньої освіти, відповідні ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання відкрити
Додаток 2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, вступних іспитів, творчих конкурсів відкрити
Додаток 3. Перелік спеціальностей та ліцензійних обсягів для прийому на навчання на перший курс зі скороченим терміном навчання або другий (третій) курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця осіб, які здобули повну загальну середню освіту, освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого робітника, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, вищу освіту, не менше одного року здобувають ступінь вищої освіти, для здобуття освітнього ступеня молодшого спеціаліста відкрити
Додаток 4. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200. відкрити