Івано-Франківського коледжу у 2020 році

Правила прийому до Івано-Франківського коледжу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2020 році відкрити
Додаток 1. Перелік освітньо-професійних ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання на основі базової загальної середньої освіти,
відповідні ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання
відкрити
Додаток 2. Перелік конкурсних предметів вступних іспитів, творчих конкурсів відкрити
Додаток 3.Перелік спеціальностей, прийом на навчання до Коледжу Університету, за якими здійснюється на основі базової загальної середньої освіти з урахуванням рівня творчих здібностей вступників відкрити
Додаток 4. Таблиця переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12 бальною шкалою у шкалу 100-200 відкрити
Додаток 5. Інформація про акредитацію спеціальностей та освітніх програм відкрити
Зміни до Правил прийому до Івано-Франківського коледжу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2020 році від 26.06.2020 відкрити