Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК 5

Етап Терміни
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу. Вступник може внести до електронного кабінету декілька документів про попередню освіту, що містяться в Реєстрі документів про освіту, для реєстрації заяв на різних основах вступу до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв.

розпочинається: 01 липня
Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах

Реєстрація заяв вступників, у тому числі для участі у вступних випробуваннях (співбесіді, творчому конкурсі, співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті замість ЄФВВ, фаховому іспиті) у передбачених в цьому розділі випадках здійснюється через особисті електронні кабінети вступників

розпочинається 3 липня
закінчується
для вступників на місця державного або регіонального замовлення о 18:00 год 10 липня
для вступників виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб о 18:00 год 25 липня
Документи про проходження медичних оглядів (тільки для вступників на спеціальність 017 Фізична культура і спорт) та інших доконкурсних процедур, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, надаються вступниками до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв у визначений в Правилах прийому спосіб.
Співбесіди та творчі конкурси проводяться:
розпочинаються 08 липня
закінчуються
для вступників на місця державного або регіонального замовлення 19 липня
для вступників виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 31 липня
Реєстрація заяв вступників
розпочинається: 19 липня
закінчується: о 18:00 год 31 липня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих
з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням  05 серпня

(не пізніше)

для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції 9 серпня
Виконання вимог до зарахування
для вступників, які отримали рекомендації на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 год 

08 серпня

для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції до 18:00 год

29 серпня

Терміни зарахування 
вступників, які були рекомендовані на місця державного і регіонального замовлення та виконали вимоги до зарахування 9 серпня

(не пізніше 10 серпня)

вступників, які були рекомендовані на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб та виконали вимоги до зарахування від 12 серпня 

до 30 серпня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 14 до 17 серпня

(не пізніше  17 серпня)

 

Реєстрація заяв на участь в ЄФВВ на основі НРК5, проведення основної і додаткової сесії ЄФВВ на основі НРК5 здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України, за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти.

 

ІІ етап 

(для вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб)

Терміни
Реєстрація заяв вступників, реєстрація на творчі конкурси, співбесіди замість НМТ
розпочинається: 16 вересня
закінчується: 25 вересня
Творчі конкурси проводяться
розпочинаються: 23 вересня
закінчуються: 26 вересня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 27 вересня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 29 вересня
Терміни зарахування вступників, які виконали вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 30 вересня