Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формою навчання:

Етап Терміни
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається: 01 липня
Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до до 09 липня
Прийом заяв та документів
розпочинається: 10 липня
закінчується для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів: о 18.00 16 липня
закінчується для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів складених з 01 по 10(12) липня: о 18.00 22 липня
Творчі заліки проводяться у кілька сесій: з 01 до 22 липня
Творчі конкурси проводяться в кілька сесій:
для вступників на місця державного та регіонального замовлення за графіком, що має бути поданим до 15 березня на погодження до Міністерства освіти і науки України: з 01 по 10 липня (12 липня для спеціальності 025 «Музичне мистецтво») включно
додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб: з 11 по 22 липня
вступні іспити проводяться: з 17 до 22 липня включно
співбесіди проводяться: з 17 до 19 липня включно
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється: не пізніше 12.00 20 липня
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення: до 10.00 22 липня
Зарахування вступників рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди за державним замовленням відбувається: не пізніше 15.00 22 липня
Заяви зарахованих осіб за результатами співбесіди на інші місця державного замовлення виключаються впродовж: 22 липня
Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються: не пізніше 18.00 26 липня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення: до 18.00 31 липня
Зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться: не пізніше 12.00 01 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції здійснюється: не раніше 12.00 01 серпня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб: до 07 серпня
Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 08 серпня
переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 09 серпня