Перелік документів для вступу (доктор філософії, доктор наук, 2020 рік)

Вступники при вступі для здобуття ступеня доктора філософії (Phd) подають на ім’я ректора Університету такі документи:

особисту заяву встановленої форми на ім’я ректора;

особистий листок обліку кадрів з автобіографією та фотокарткою (бланк завантажується з сайту Приймальної комісії);

список опублікованих наукових праць і винаходів та їх копії (за наявності);

копію і оригінал диплома спеціаліста або магістра з додатком (або нотаріально завірена копія);

копію і оригінал диплома бакалавра з додатком (або нотаріально завірена копія);

посвідчення для осіб, які повністю або частково склали екзамени кандидатського мінімуму (за наявності);

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см, а також електронне фото шириною не менше 120 пікселів та висотою не менше 150 пікселів;

рекомендацію або направлення (за наявності);

копію паспорта;

копію ідентифікаційного податкового номера;

пластиковий швидкозшивач з 25 файлами.

Вступники при вступі для здобуття ступеня доктора наук подають на ім’я ректора Університету такі документи:

особисту заяву встановленої форми на ім’я ректора;

особистий листок обліку кадрів з автобіографією та фотокарткою, завірений відділом кадрів (бланк завантажується з сайту Приймальної комісії);

копію трудової книжки (засвідченої відділом кадрів за основним місцем роботи, засвідчену печаткою установи);

список опублікованих наукових праць і винаходів та їх копії;

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см, а також електронне фото шириною не менше 120 пікселів та висотою не менше 150 пікселів;

розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

копію диплома доктора філософії (Phd) або кандидата наук;

автореферат захищеної кандидатської дисертації;

письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

рекомендацію до докторантури із зазначенням номера протоколу та дати засідання кафедри, відділу, лабораторії чи іншого структурного підрозділу Університету, що розглядав план дослідницької роботи та/або інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;

довідку з попереднього місця роботи про доходи із зазначенням середньої заробітної плати;

типову угоду;

копію паспорта;

копію ідентифікаційного податкового номера;

пластиковий швидкозшивач з 25 файлами.