Факультет філології МС 2021

У даній таблиці наведені  спеціальності (освітні програми) факультету та перелік необхідних сертифікатів та іспитів для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста.

Також подано курс, на який оголошується прийом, термін навчання, наявність місць на денній та заочній формі навчання, можливість (наявність) вступу на бюджетні місця.

Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланням (повна версія додатку 2 правил прийому, або вичерпна інформація щодо вступу на основі диплома молодшого спеціаліста)

Факультет філології *, **

Для спеціальност і 035 Філологія:

* – мінімальний прохідний конкурсний бал за результат ЗНО з української мови та літератури – 120

** – мінімальний прохідний конкурсний бал за фаховйи іспит – 110

 

Споріднені галузі знань, спеціальності, спеціалізації /  Інші галузі знань, спеціальності, спеціалізації ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста Спеціальність Спеціалізація Освітня програма Конкурсний показник Курс Термін навчання Кількість місць, на які оголошується прийом Джерело фінансування
За денною формою навчання За заочною формою навчання
Назва Код Назва Код Назва Назва Назва Назва Термін Кількість Кількість Назва
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Середня освіта (Українська мова і література) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література)* 3 курс 1р 10м 27 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Українська мова і література)**
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.02 Середня освіта (Мова і література (польська)) Середня освіта (Польська мова та література) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література)* 3 курс 1р 10м 4 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Польська мова і література)**
Усі спеціальності 035 Філологія 035.01 Українська мова і література Українська мова і література 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література)* 3 курс 1р 10м 21 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Українська мова і література)**
Усі спеціальності 035 Філологія 035.033 Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська Польська мова і література 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література)* 3 курс 1р 10м 26 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Польська мова і література)**