Факультет філології (МС*, ФМБ*, МБ* 2022)

*- МС – вступ на основі диплома молодшого спеціаліста

*- ФМБ – вступ на основі диплома фахового молодшого бакалавра

*- МБ – вступ на основі диплома молодшого бакалавра

У даній таблиці наведені  спеціальності (освітні програми) факультету та перелік необхідних сертифікатів та іспитів для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра.

Також подано курс, на який оголошується прийом, термін навчання, наявність місць на денній та заочній формі навчання, можливість (наявність) вступу на бюджетні місця.

Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланням (повна версія додатку 2 правил прийому, або вичерпна інформація щодо вступу на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра)

Факультет філології *, **

З яких спеціальностей можливий вступ Спеціальність Освітня програма Конкурсний показник Вага конкурсного показника Курс Термін навчання Кількість місць, на які оголошується прийом Джерело фінансування
За денною формою навчання За заочною формою навчання
Назва Код Код Назва Назва Назва Ваговий коефіцієнт Назва Термін Кількість Кількість Назва
Факультет філології
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література)  0,3 3 курс 1р 10м 21 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
3. Фаховий іспит (Українська мова і література) 0,4
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.02 Середня освіта (Польська мова та література) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література)  0,3 3 курс 1р 10м 10 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
3. Фаховий іспит (Польська мова і література) 0,4
Усі спеціальності 035 Філологія 035.01 Українська мова і література 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література)  0,3 3 курс 1р 10м 41 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
3. Фаховий іспит (Українська мова і література) 0,4
Усі спеціальності 035 Філологія 035.033 Польська мова і література 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література)  0,3 3 курс 1р 10м 18 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
3. Фаховий іспит (Польська мова і література) 0,4
Усі спеціальності 035 Філологія 035.038 Чеська мова і література 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література)  0,3 3 курс 1р 10м 12 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
3. Фаховий іспит (Чеська мова і література) 0,4