19 вересня: додаткова реєстрація на МКТ і МТНК

До уваги вступників у магістратуру, які вступатимуть у Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника у межах додаткового набору на кон’юнктурні спеціальності!

Реєстрація на МКТ і МТНК –  тільки 19 вересня!

Якщо Ви виявили бажання вступити до ПНУ на Освітні програми спеціальностей:

 • 051 Економіка
 • 052 Політологія
 • 053 Психологія
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 061 Журналістика
 • 081 Право
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації, та регіональні студії
 • 292 Міжнародні економічні відносини

Вам необхідно скласти “зовнішні магістерські тести” – магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) (для вступників на спеціальності 051, 052, 053, 071, 073, 075, 061, 291, 292) чи магістерський комплексний тест (МКТ) (для вступників на спеціальність 081 Право), які проводяться у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Для цього Вам необхідно зареєструватися на ці тести. Реєстрація відбувається шляхом надсилання відповідних документів на адреси відбіркових комісій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Процедура реєстрації:

МТНК (магістерський тест навчальної компетентності) необхідно складати для вступників у магістратуру на такі спеціальності:

Спеціальність (освітня програма) Факультет, відповідальний за реєстрацію Адреса факультету, на яку необхідно висилати документи
 • 051 Економічна кібернетика
 • 051 Прикладна економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент організацій та адміністрування
 • 073 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • 075 Маркетинг
Економічний факультет vstup_ef@pnu.edu.ua

0500256087

0971447627

 • 073 Бізнес-адміністрування
 • 073 Управління навчальним закладом
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки vstup_ipodp@pnu.edu.ua

0973323135

0993217571

 • 052 Політологія
 • 073 Управління міжнародним бізнесом
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • 292 Міжнародні економічні відносини
Факультет історії, політології і міжнародних відносин vstup_fipmv@pnu.edu.ua

0506984776;

0975574933

 • 053 Психологія
 • 053 Клінічна та реабілітаційна психологія
Факультет психології vstup_ff@pnu.edu.ua

0966412131

 • 061 Журналістика та медіакомунікація
Факультет філології vstup_if@pnu.edu.ua

0683232724

Для реєстрації вступник  має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії або з використанням іншого, визначеного закладом вищої освіти каналу зв’язку, скановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження МКТ/МТНК). 

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки  на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Де переглянути вичерпну інформацію про МКТ і МТНК.