Терміни вступної кампанії для вступників на базі ПЗСО – 2022

Етап Терміни
Реєстрація для участі у творчих конкурсах на місця державного та регіонального замовлення із 24 червня по 16 липня
медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до дня, що передує дню завершення прийому заяв
 
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
розпочинається: 01 липня
 
Прийом заяв та документів
розпочинається: 29 липня
закінчується:  
для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів о 18:00 год

8 серпня

для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, а також творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня о 18:00 год

23 серпня

 
Творчі конкурси

  • проводяться в кілька потоків
  • у творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти):
для вступників на місця державного та регіонального замовлення: від 01 липня

до 18 липня

для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб основна сесія від 01 липня

до 18 липня

додаткова сесія від 09 серпня

до 16 серпня

 
Для вступників за індивідуальними усними співбесідами
Індивідуальні усні співбесіди проводяться: із 09 серпня по 16 серпня включно
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) не пізніше 12.00 17 серпня
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення: до 10.00 20 серпня
Зарахування вступників рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди за державним замовленням відбувається: упродовж 22 серпня
Заяви зарахованих осіб за результатами співбесіди на інші місця державного замовлення виключаються впродовж: 22 серпня
   
Для вступників за квотою-2 (здійснюється в декілька етапів)
Основний етап:  
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету не пізніше 12:00

17 серпня

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за квотою-2, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення: до 10:00 20 серпня
Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається: не пізніше 15:00

22 серпня

Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються: впродовж 22 серпня
Завершальний етап:  
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету не пізніше 12:00

29 вересня

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення: до 10:00 30 вересня
Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається: не пізніше 15:00

30 вересня

 
Для вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, національного мультипредметного тесту, творчих конкурсів:
Для вступників на місця державного та регіонального замовлення:
Формування рейтингових списків,надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються: не пізніше 29 серпня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення: до 18.00 2 вересня
Зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться: 05 вересня
Для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється (6 вересня)

(не раніше 18:00

02 вересня)

 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб: до 13 вересня

(до 28 вересня включно)

 

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 14 вересня

(не пізніше ніж 30 вересня)

 
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти 16 вересня

(не пізніше ніж

19 вересня)

 

 

ІІ етап

(для вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, денна форма навчання)

  Терміни
Прийом заяв та документів  
розпочинається: 03 жовтня
закінчується: 21 жовтня
Терміни оприлюдненнярейтингових списків вступників: 24 жовтня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації  
за кошти фізичних та юридичних осіб до 28 жовтня
Терміни зарахування вступників:  
за кошти фізичних та юридичних осіб 31 жовтня

 

ІІІ етап

(для вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, денна форма навчання)

  Терміни
Прийом заяв та документів  
розпочинається: 7 листопада
закінчується: 18 листопада
Терміни оприлюдненнярейтингових списків вступників: 21 листопада
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації  
за кошти фізичних та юридичних осіб до 25 листопада
Терміни зарахування вступників:  
за кошти фізичних та юридичних осіб 28 листопада