Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки ДВ 2021

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки

Спеціальність Спеціалізація Освітня програма Назва вступного випробування Курс Термін
навчання
Кількість  місць (за кошти фізичних та юридичних осіб)
Денна Заочна
Код Назва Код Назва Назва Назва Назва Термін Кількість Кількість
016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія Спеціальна освіта Біологія 1 курс 1р 10м 13 22
016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія Спеціальна освіта Українська мова і
література
2
курс

10м
2 17