Щодо програм вступних випробувань для здобуття освітнього рівня магістра

Шановні вступники 2018 року на освітній рівень магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» просимо ознайомитися з листом МОН України щодо змісту та доступності програмових вимог єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (завантажити).