Фізико-технічний факультет (Магістр 2022)

У даній таблиці наведені  спеціальності (освітні програми) факультету та перелік необхідних сертифікатів та іспитів для вступу на магістратуру.

Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланнями (повна версія додатку 3 правил прийому, або вичерпна інформація щодо вступу у магістратуру)

Фізико-технічний факультет

Споріднені галузі знань, спеціальності, спеціалізації /
Інші галузі знань, спеціальності, спеціалізації
ОС бакалавра,
ОКР бакалавра
Спеціальність Спеціалізація Освітня програма Конкурсний показник
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.08 Середня освіта (Фізика) Середня освіта (Фізика) 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (фізика та методика викладання )
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)
Усі спеціальності 104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (фізика)
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)
Усі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (фізика)
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)
Усі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (спеціалізовані комп’ютерні системи)
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)