Фізико-технічний факультет (МС*, ФМБ*, МБ* 2022)

*- МС – вступ на основі диплома молодшого спеціаліста

*- ФМБ – вступ на основі диплома фахового молодшого бакалавра

*- МБ – вступ на основі диплома молодшого бакалавра

У даній таблиці наведені  спеціальності (освітні програми) факультету та перелік необхідних сертифікатів та іспитів для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра.

Також подано курс, на який оголошується прийом, термін навчання, наявність місць на денній та заочній формі навчання, можливість (наявність) вступу на бюджетні місця.

Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланням (повна версія додатку 2 правил прийому, або вичерпна інформація щодо вступу на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра)

Фізико-технічний факультет

З яких спеціальностей можливий вступ Спеціальність Освітня програма Конкурсний показник Вага конкурсного показника Курс Термін навчання Кількість місць, на які оголошується прийом Джерело фінансування
За денною формою навчання За заочною формою навчання
Назва Код Код Назва Назва Назва Ваговий коефіцієнт Назва Термін Кількість Кількість Назва
Фізико-технічний факультет
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.08 Cередня освіта (Фізика та математика) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0,3 2 курс 2р 10м 17 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
3. Фаховий іспит (загальна фізика та методика викладання) 0,4
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.08 Cередня освіта (Фізика та математика) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0,3 3 курс 1р 10м 18 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
3. Фаховий іспит (загальна фізика та методика викладання) 0,4
Усі спеціальності 104 Фізика та астрономія Комп’ютерна фізика 1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0,3 2 курс 2р 10м 19 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
3. Фаховий іспит (загальна фізика: механіка та молекулярна) 0,4
Усі спеціальності 104 Фізика та астрономія Комп’ютерна фізика 1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0,3 3 курс 1р 10м 20 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
3. Фаховий іспит (загальна фізика: механіка та молекулярна) 0,4
Усі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали Медична фізика,
Матеріали та системи відновлюваної енергетики
1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0,3 2 курс 2р 10м 21 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
3. Фаховий іспит (загальна фізика: механіка та молекулярна) 0,4
Усі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали Медична фізика,
Матеріали та системи відновлюваної енергетики
1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0,3 3 курс 1р 10м 22 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
3. Фаховий іспит (загальна фізика: механіка та молекулярна) 0,4
Усі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0,3 2 курс 2р 10м 23 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
3. Фаховий іспит (Комп’ютерні системи та мережі) 0,4
Усі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0,3 3 курс 1р 10м 24 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
3. Фаховий іспит (Комп’ютерні системи та мережі) 0,4
Усі спеціальності 171 Електроніка Комп’ютерне проектування інтегральних схем 1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0,3 2 курс 2р 10м 25 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
3. Фаховий іспит (основи схемотехніки) 0,4
Електроніка та телекомунікації 17 171 Електроніка Комп’ютерне проектування інтегральних схем 1. Сертифікат ЗНО (українська мова )  0,3 3 курс 1р 10м 26 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
3. Фаховий іспит (основи схемотехніки) 0,4