Фізико-технічний факультет МС 2021

У даній таблиці наведені  спеціальності (освітні програми) факультету та перелік необхідних сертифікатів та іспитів для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста.

Також подано курс, на який оголошується прийом, термін навчання, наявність місць на денній та заочній формі навчання, можливість (наявність) вступу на бюджетні місця.

Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланням (повна версія додатку 2 правил прийому, або вичерпна інформація щодо вступу на основі диплома молодшого спеціаліста)

Фізико-технічний факультет

Споріднені галузі знань, спеціальності, спеціалізації /  Інші галузі знань, спеціальності, спеціалізації ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста Спеціальність Спеціалізація Освітня програма Конкурсний показник Курс Термін навчання Кількість місць, на які оголошується прийом Джерело фінансування
За денною формою навчання За заочною формою навчання
Назва Код Назва Код Назва Назва Назва Назва Термін Кількість Кількість Назва
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.08 Середня освіта (Фізика) Cередня освіта (Фізика та математика) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова ) 2 курс 2р 10м 18 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (загальна фізика та методика викладання)
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.08 Середня освіта (Фізика) Cередня освіта (Фізика) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова ) 3 курс 1р 10м 20 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (загальна фізика та методика викладання)
Усі спеціальності 104 Фізика та астрономія Комп’ютерна фізика 1. Сертифікат ЗНО (українська мова ) 2 курс 2р 10м 30 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (загальна фізика: механіка та молекулярна)
Усі спеціальності 104 Фізика та астрономія Комп’ютерна фізика 1. Сертифікат ЗНО (українська мова ) 3 курс 1р 10м 30 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (загальна фізика: механіка та молекулярна)
Усі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали Медична фізика 1. Сертифікат ЗНО (українська мова ) 2 курс 2р 10м 35 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (загальна фізика: механіка та молекулярна)
Усі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали Медична фізика,
Матеріали та системи відновлюваної енергетики
1. Сертифікат ЗНО (українська мова ) 3 курс 1р 10м 40 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (загальна фізика: механіка та молекулярна)
Усі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 2 курс 2р 10м 20 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Комп’ютерні системи та мережі)
Усі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 1. Сертифікат ЗНО (українська мова ) 3 курс 1р 10м 30 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Комп’ютерні системи та мережі)
Усі спеціальності 171 Електроніка Комп’ютерне проектування інтегральних схем 1. Сертифікат ЗНО (українська мова ) 2 курс 2р 10м 20 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (основи схемотехніки)
Електроніка та телекомунікації 17 171 Електроніка Комп’ютерне проектування інтегральних схем 1. Сертифікат ЗНО (українська мова ) 3 курс 1р 10м 20 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (основи схемотехніки)