Факультет історії, політології і міжнародних відносин (ДВ 2022)

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

Спеціальність Освітня програма Назва вступного випробування Курс Термін
навчання
Кількість  місць (за кошти фізичних та юридичних осіб)
Денна  Заочна
Код Назва Назва Назва Назва Термін Кількість Кількість
Факультет історії, політології і міжнародних відносин
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.03 Середня освіта (історія) Історія України 2 курс 2р 10м 7 10
032 Історія та археологія Історія та археологія Історія України 2 курс 2р 10м 1 15
073 Менеджмент  Управління міжнародним бізнесом  Математика 2 курс 2р 10м 1
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини Математика 2 курс 2р 10м 1 3
073 Менеджмент Управління міжнародним бізнесом  Математика 3 курс 1р 10м 1
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Іноземна мова 2 курс 2р 10м 41