Факультет історії, політології і міжнародних відносин (Магістр, 2022)

У даній таблиці наведені  спеціальності (освітні програми) факультету та перелік необхідних сертифікатів та іспитів для вступу на магістратуру.

Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланнями (повна версія додатку 3 правил прийому, або вичерпна інформація щодо вступу у магістратуру)

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

Споріднені галузі знань, спеціальності, спеціалізації /
Інші галузі знань, спеціальності, спеціалізації
ОС бакалавра,
ОКР бакалавра
Спеціальність Спеціалізація Освітня програма Конкурсний показник
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.03 Середня освіта (історія) Середня освіта (історія) 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (комплексний з історії і методики викладання історії)
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)
Усі спеціальності 032 Історія та археологія Етнологія 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (комплексний з історії)
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)
Менеджмент 073 073 Менеджмент Управління міжнародним бізнесом 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Предметний тест з управління та адміністрування
3. Тест загальної навчальної компетентності
Міжнародні економічні відносини 292 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Предметний тест з економіки та міжнародної економіки
3. Тест загальної навчальної компетентності
Усі спеціальності 052 Політологія Політологія 1. ЄВІ з іноземної мови
2.Предметний тест з політології та міжнародних відносин
3. Тест загальної навчальної компетентності
Усі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Предметний тест з політології та міжнародних відносин
3. Тест загальної навчальної компетентності