Факультет іноземних мов (МС*, ФМБ*, МБ* 2022)

*- МС – вступ на основі диплома молодшого спеціаліста

*- ФМБ – вступ на основі диплома фахового молодшого бакалавра

*- МБ – вступ на основі диплома молодшого бакалавра

У даній таблиці наведені  спеціальності (освітні програми) факультету та перелік необхідних сертифікатів та іспитів для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра.

Також подано курс, на який оголошується прийом, термін навчання, наявність місць на денній та заочній формі навчання, можливість (наявність) вступу на бюджетні місця.

Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланням (повна версія додатку 2 правил прийому, або вичерпна інформація щодо вступу на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра)

Факультет іноземних мов

З яких спеціальностей можливий вступ Спеціальність Освітня програма Конкурсний показник Вага конкурсного показника Курс Термін навчання Кількість місць, на які оголошується прийом Джерело фінансування
За денною формою навчання За заочною формою навчання
Назва Код Код Назва Назва Назва Ваговий коефіцієнт Назва Термін Кількість Кількість Назва
Факультет іноземних мов
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література)  0,25 2 курс 2р 10м 6 10 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,25
3. Фаховий іспит (Англійська мова)
Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі – 110
0,5
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література)  0,25 2 курс 2р 10м 5 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,25
3.Фаховий іспит (Німецька мова)
Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі – 110
0,5
Усі спеціальності 035 Філологія 035.041 Англійська мова та література 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література)  0,25 2 курс 2р 10м 1 10 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,25
3. Фаховий іспит (Англійська мова)
Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі – 110
0,5
Усі спеціальності 035 Філологія 035.043 Німецька мова та література 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література)  0,25 2 курс 2р 10м 5 5 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,25
3. Фаховий іспит (Німецька мова)
Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі – 110
0,5
Усі спеціальності 035 Філологія 035.055 Французька мова та література 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література)  0,25 2 курс 2р 10м 2 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,25
3. Фаховий іспит (Французька мова)
Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі – 110
0,5