Факультет іноземних мов МС 2021

У даній таблиці наведені  спеціальності (освітні програми) факультету та перелік необхідних сертифікатів та іспитів для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста.

Також подано курс, на який оголошується прийом, термін навчання, наявність місць на денній та заочній формі навчання, можливість (наявність) вступу на бюджетні місця.

Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланням (повна версія додатку 2 правил прийому, або вичерпна інформація щодо вступу на основі диплома молодшого спеціаліста)

Факультет іноземних мов*

* – мінімальний прохідний конкурсний бал за результатами фахового іспиту складає 110.

Споріднені галузі знань, спеціальності, спеціалізації /  Інші галузі знань, спеціальності, спеціалізації ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста Спеціальність Спеціалізація Освітня програма Конкурсний показник Курс Термін навчання Кількість місць, на які оголошується прийом Джерело фінансування
За денною формою навчання За заочною формою навчання
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) Середня освіта (Англійська мова і література) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література) 2 курс 2р 10м 4 10 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Англійська мова)
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.022 Середня освіта (Мова і література (німецька)) Середня освіта (Німецька мова і література) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література) 2 курс 2р 10м 5   Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3.Фаховий іспит (Німецька мова)
Усі спеціальності 035 Філологія 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Англійська мова та література 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література) 2 курс 2р 10м 1 10 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Англійська мова)
Усі спеціальності 035 Філологія 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька Німецька мова та література 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література) 2 курс 2р 10м 3 5 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Німецька мова)
Усі спеціальності 035 Філологія 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька Французька мова та література 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література) 2 курс 2р 10м 1   Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Французька мова)