Факультет іноземних мов (Магістр 2022)

У даній таблиці наведені  спеціальності (освітні програми) факультету та перелік необхідних сертифікатів та іспитів для вступу на магістратуру.

Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланнями (повна версія додатку 3 правил прийому, або вичерпна інформація щодо вступу у магістратуру)

Факультет іноземних мов

Споріднені галузі знань, спеціальності, спеціалізації /
Інші галузі знань, спеціальності, спеціалізації
ОС бакалавра,
ОКР бакалавра
Спеціальність Спеціалізація Освітня програма Конкурсний показник
Усі спеціальності 035 Філологія 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Англійська мова та література 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (Англійська мова на основі бакалавра)
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)
Усі спеціальності 035 Філологія 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька Німецька мова та література 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (Німецька мова на основі бакалавра)
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)
Усі спеціальності 035 Філологія 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька Французька мова та література 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (Французька мова на основі бакалавра)
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)