Факультет іноземних мов ДВ 2021

Факультет іноземних мов

Спеціальність Спеціалізація Освітня програма Назва вступного випробування Курс Термін
навчання
Кількість  місць (за кошти фізичних та юридичних осіб)
Денна Заочна
Код Назва Код Назва Назва Назва Назва Термін Кількість Кількість
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.021 середня освіта (Мова і література (англійська)) Середня освіта (Англійська мова і література) Англійська мова 2 курс 2р 10м 4 10
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.022 середня освіта (Мова і література (німецька)) Середня освіта (Німецька мова і література) Німецька мова 2 курс 2р 10м 5
035 Філологія 035.041 германські мови та література (переклад включно), перша – англійська Англійська мова та література Англійська мова 2 курс 2р 10м 10
035 Філологія 035.043 германські мови та література (переклад включно), перша – німецька Німецька мова та література Німецька мова 2 курс 2р 10м 3 4
035 Філологія 035.055 романські мови та література (переклад включно), перша – французька Французька мова та література Французька мова 2 курс 2р 10м 1 0