Факультет філології (Магістр, 2022)

У даній таблиці наведені  спеціальності (освітні програми) факультету та перелік необхідних сертифікатів та іспитів для вступу на магістратуру.

Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланнями (повна версія додатку 3 правил прийому, або вичерпна інформація щодо вступу у магістратуру)

Факультет філології

Споріднені галузі знань, спеціальності, спеціалізації /
Інші галузі знань, спеціальності, спеціалізації
ОС бакалавра,
ОКР бакалавра
Спеціальність Спеціалізація Освітня програма Конкурсний показник
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Середня освіта (Українська мова і література) 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (комплексний іспит з української мови і літератури з методикою їх викладання)
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)
Усі спеціальності 035 Філологія 035.01 Українська мова і література Українська мова і література 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (комплексний іспит з української мови і літератури)
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)
Усі спеціальності 035 Філологія 035.033 Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська Польська мова і література 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (комплексний іспит з польської мови і літератури)
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)
Усі спеціальності 061 Журналістика Журналістика та медіакомунікація 1. ЄВІ з іноземної мови
2. ЄФВВ (один з предметних тестів на вибір вступника)
3. ЄФВВ (ТЗНК)