Факультет фізичного виховання і спорту (МС*, ФМБ*, МБ* 2022)

*- МС – вступ на основі диплома молодшого спеціаліста

*- ФМБ – вступ на основі диплома фахового молодшого бакалавра

*- МБ – вступ на основі диплома молодшого бакалавра

У даній таблиці наведені  спеціальності (освітні програми) факультету та перелік необхідних сертифікатів та іспитів для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра.

Також подано курс, на який оголошується прийом, термін навчання, наявність місць на денній та заочній формі навчання, можливість (наявність) вступу на бюджетні місця.

Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланням (повна версія додатку 2 правил прийому, або вичерпна інформація щодо вступу на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра)

Факультет фізичного виховання і спорту

З яких спеціальностей можливий вступ Спеціальність Освітня програма Конкурсний показник Вага конкурсного показника Курс Термін навчання Кількість місць, на які оголошується прийом Джерело фінансування
За денною формою навчання За заочною формою навчання
Назва Код Код Назва Назва Назва Ваговий коефіцієнт Назва Термін Кількість Кількість Назва
Факультет фізичного виховання і спорту
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0,3 3 курс 1р 10м 20 10 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
Фаховий іспит (Теорія і методика фізичного виховання)  0,4
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0,3 2 курс 2р 10м 20 10 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
Фаховий іспит (Основи теорії і методики фізичного виховання)  0,4
Фізична культура і спорт 017 017 Фізична культура і спорт Фізична кудьтура і спорт 1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0,3 3 курс 1р 10м 2 2 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
Фаховий іспит (Основи теорії і методики фізичної культури і спорту)  0,4
Медсестринство
Технології медичної діагностики та лікування
223

224

227 Фізична терапія, ерготерапія 227.01 Фізична терапія, ерготерапія 1. Сертифікат ЗНО (українська мова)  0,3 2 курс 2р 10м 9 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0,3
Результати Крок-М (за наявності) або Фаховий іспит (Основи фізичної терапії, ерготерапії)  0,4