Факультет природничих наук

У даній таблиці наведені  спеціальності (освітні програми) факультету та перелік необхідних сертифікатів та іспитів для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста.

Також подано курс, на який оголошується прийом, термін навчання, наявність місць на денній та заочній формі навчання, можливість (наявність) вступу на бюджетні місця.

Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланням (повна версія додатку 2 правил прийому, або вичерпна інформація щодо вступу на основі диплома молодшого спеціаліста)

Факультет природничих наук

Споріднені галузі знань, спеціальності, спеціалізації /  Інші галузі знань, спеціальності, спеціалізації ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста Спеціальність Спеціалізація Освітня програма Конкурсний показник Курс Термін навчання Кількість місць, на які оголошується прийом Джерело фінансування
За денною формою навчання За заочною формою навчання
Назва Код Код Назва Код Назва Назва Назва Назва Термін Кількість Кількість Назва
Усі спеціальності   014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 3 курс 1р 10м 25 25 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Біологія з методикою викладання)
Усі спеціальності   014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.06 Середня освіта (Хімія) Середня освіта (Хімія) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 2 курс 2р 10м 32   Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Хімія)
Хімія

Фармація, промислова фармація

102

226

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.06 Середня освіта (Хімія) Середня освіта (Хімія) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 3 курс 1р 10м 13 12 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Хімія)
Усі спеціальності   014 Середня освіта 014.07 Географія Середня освіта (Географія) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та
література)
3 курс 1р 10м 35 20 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Географія)
Усі спеціальності   091 Біологія     Біологія та лабораторна діагностика 1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 2 курс 2р 10м 30 40 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Біологія)
Усі спеціальності   101 Екологія     Екологія 1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 2 курс 2р 10м 10   Конракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Екологія)
Усі спеціальності   101 Екологія     Екологія 1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 3 курс 1р 10м 18   Конракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Екологія)
Усі спеціальності   102 Хімія     Хімія 1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 2 курс 2р 10м 15 15 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Хімія)
Усі спеціальності   106 Географія     Географія 1. Сертифікат ЗНО (українська мова ) 2 курс 2р 10м 19   Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Географія)
Аграрні науки та продовольство 20 201 Агрономія     Агрономія 1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 2 курс 2р 10м 20   Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Агрохімія та грунтознавство)
Усі спеціальності   205 Лісове господарство     Лісове господарство 1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 2 курс 2р 10м 37   Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
З. Фаховий іспит (Комплексний іспит з лісівництва)