Факультет природничих наук (МС*, ФМБ*, МБ* 2022)

*- МС – вступ на основі диплома молодшого спеціаліста

*- ФМБ – вступ на основі диплома фахового молодшого бакалавра

*- МБ – вступ на основі диплома молодшого бакалавра

У даній таблиці наведені  спеціальності (освітні програми) факультету та перелік необхідних сертифікатів та іспитів для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра.

Також подано курс, на який оголошується прийом, термін навчання, наявність місць на денній та заочній формі навчання, можливість (наявність) вступу на бюджетні місця.

Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланням (повна версія додатку 2 правил прийому, або вичерпна інформація щодо вступу на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра)

Факультет природничих наук

З яких спеціальностей можливий вступ Спеціальність Освітня програма Конкурсний показник Вага конкурсного показника Курс Термін навчання Кількість місць, на які оголошується прийом Джерело фінансування
За денною формою навчання За заочною формою навчання
Назва Код Код Назва Назва Назва Ваговий коефіцієнт Назва Термін Кількість Кількість Назва
Факультет природничих наук
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0.3 3 курс 1р 10м 25 25 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3
3. Фаховий іспит (Біологія з методикою викладання) 0.4
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.06 Середня освіта (Хімія) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0.3 2 курс 2р 10м 25 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3
3. Фаховий іспит (Хімія) 0.4
Хімія
Фармація, промислова фармація
Хімічна технологія та інженерія
102
226
161
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.06 Середня освіта (Хімія) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0.3 3 курс 1р 10м 31 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3
3. Фаховий іспит (Хімія) 0.4
Усі спеціальності 014 Середня освіта 014.07 Середня освіта (Географія) 1. Сертифікат ЗНО (українська мова і література) 0.3 3 курс 1р 10м 53 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3
3. Фаховий іспит (Географія) 0.4
Усі спеціальності 091 Біологія Біологія та лабораторна діагностика 1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0.3 2 курс 2р 10м 25 35 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3
3. Фаховий іспит (Біологія) 0.4
Усі спеціальності 101 Екологія Екологія 1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0.3 3 курс 1р 10м 9 Конракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3
3. Фаховий іспит (Екологія) 0.4
Усі спеціальності 102 Хімія Хімія 1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0.3 2 курс 2р 10м 12 10 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3
3. Фаховий іспит (Хімія) 0.4
Усі спеціальності 106 Географія Географія 1. Сертифікат ЗНО (українська мова ) 0.3 2 курс 2р 10м 1 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3
3. Фаховий іспит (Географія) 0.4
«Аграрні науки та продовольство» 201 Агрономія Агрономія 1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0.3 2 курс 2р 10м 17 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3
3.Фаховий іспит (Агрохімія та грунтознавство) 0.4
Усі спеціальності 205 Лісове господарство Лісове господарство 1. Сертифікат ЗНО (українська мова) 0.3 2 курс 2р 10м 8 20 Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 0.3
З. Фаховий іспит (Комплексний іспит з лісівництва) 0.4