Терміни вступної кампанії для вступників на базі ПЗСО – 2021

Етап Терміни
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається: 01 липня
Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до до 09 липня
Строки реєстрації для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення
розпочинається: 24 червня
закінчується: 8 липня
Прийом заяв та документів
розпочинається: 14 липня
для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

закінчується

вступ на основі співбесіди чи вступних іспитів проводиться для певних категорій осіб, які у відповідності до Правил прийому користуються спеціальними умовами вступу (Правила прийому, Розділ VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, сторінка 49)

о 18.00 16 липня
для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня

закінчується:

о 18.00 23 липня
Вступні іспити, творчі конкурси проводяться:

(у творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти)

для вступників на місця державного та регіонального замовлення: з 01 по 13 липня включно
додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб: з 14 по 23 липня
Співбесіди проводяться:

вступ на основі співбесіди проводиться для певних категорій осіб, які у відповідності до Правил прийому користуються спеціальними умовами вступу (Правила прийому, Розділ VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, сторінка 49)

з 17 до 19 липня включно
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється: не пізніше 12.00 20 липня
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення: до 10.00 23 липня
Зарахування вступників рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди за державним замовленням відбувається: не пізніше 15.00 23 липня
Заяви зарахованих осіб за результатами співбесіди на інші місця державного замовлення виключаються впродовж: 23 липня
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2*, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється в декілька етапів:

*квота 2 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць для осіб, які проживають на тимчасово окупованій території

Основний етап не пізніше 12:00 20 липня
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за квотою-2, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення: до 10:00 23 липня
Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається: не пізніше 15:00 23 липня
Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються: впродовж 23 липня
Завершальний етап: не пізніше 12:00 29 вересня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення: до 10:00 30 вересня
Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається: не пізніше 15:00 30 вересня
Формування рейтингових списків

вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються:

не пізніше 28 липня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення: до 18.00 02 серпня
Зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться: 09 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції здійснюється: не раніше 10 серпня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб: до 14 серпня включно
 Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 16 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 19 серпня