Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування у 2020 році

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формою здобуття освіти:

Етап Терміни
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається: 01 серпня
Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до до 09 серпня
Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення

розпочинається:

закінчується:

24 липня

9 серпня

Прийом заяв та документів розпочинається: 13 серпня
закінчується для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів: о 18-00 год. 16 серпня
закінчується для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня: о 18-00 год. 22 серпня
Вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків:
для вступників на місця державного та регіонального замовлення: з 01 по 12 серпня включно
додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб: з 13 по 22 серпня
співбесіди проводяться: з 16 до 18 серпня включно
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється: не пізніше 12-00 год.

20 серпня

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення: до 10-00  год. 22 серпня
Зарахування вступників рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди за державним замовленням відбувається: не пізніше 15-00 год.

22 серпня

Заяви зарахованих осіб за результатами співбесіди на інші місця державного замовлення виключаються впродовж: 22 серпня
Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються: не пізніше 12-00 год.

27 серпня

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення: до 18-00 год. 31 серпня
Зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться: 05 вересня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції здійснюється: не раніше 06 вересня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб: до 11 вересня включно
Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 14 вересня
переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 15 вересня

Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою здобуття освіти строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням), за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються термінами, що наведені у таблиці вище.