Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування_ІФК

Для вступу на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

Етапи Терміни
Прийом заяв та документів:
початок: 29 червня
закінчення: 18:00 год. 13 липня
Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди
початок: 14 липня
закінчення: 24 липня

Рейтинговий список вступників,

які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, творчими конкурсами, квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за державним замовленням та оприлюднюється

не пізніше 12:00 год.

27 липня

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення
до 12:00 год. 29 липня
Зарахування вступників відбувається:
за державним замовленням не пізніше 18.00 год. 31 липня
за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 3серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться: не пізніше 9 серпня
Додаткове зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 31 серпня

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

Етапи Терміни
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня
Прийом заяв та документів
розпочинається 14 липня
закінчується:
для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів о 18:00 год 26 липня
для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання о 18:00 год 02 серпня
Вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків:
за попередньою реєстрацією
з 01 по 13 липня
додаткові сесії
з 14 липня по 02 серпня
Співбесіди проводяться з 24 до 29 липня включно
Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 05 серпня
Вступники, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту), повинні виконати вимоги до зарахування до 17:00 год 19 серпня
Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб відбувається не пізніше 12:00 год 20 серпня
Додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня