Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування для ОР магістра у 2020 році

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 025 «Музичне мистецтво», 20 «Аграрні науки та продовольство» та спеціальністю на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальностей 081 «Право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Етапи Терміни
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів: 03 серпня
Закінчення прийому заяв та документів: 21 серпня (додатково регулюється розкладом вступних випробувань, заява має бути подана до першого іспиту згідно з розкладом)
Фахові вступні випробування проводяться: з 22 серпня до 29 серпня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: 31 серпня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням не пізніше 01 вересня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації: за державним замовленням
до 18-00 год. 06 вересня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 07 вересня
Терміни зарахування вступників: за державним замовленням
11 вересня
за кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше 14 вересня

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей 081 «Право» та 025 «Музичне мистецтво»):

Етапи Терміни
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови: з 12 травня

до 18.00 05 червня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається: з 01 серпня
Прийом заяв та документів, розпочинається: 05 серпня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування: 22 серпня (додатково регулюється розкладом вступних випробувань, заява має бути подана до першого іспиту згідно з розкладом)
Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти): 01 липня
Відповідні вступні іспити з іноземної мови в Університеті у випадках, визначеними цими Правилами прийому та Умовами прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту: 01 липня
Фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) і вже складали єдиний вступний іспит проводяться: з 05 серпня до 26 серпня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: 31 серпня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням не пізніше 01 вересня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації: за державним замовленням
до 18-00 год. 06 вересня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 07 вересня
Терміни зарахування вступників: за державним замовленням
11 вересня
за кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше 14 вересня

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

Етапи Терміни
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування: з 12 травня

до 18.00 05 червня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається: 01 серпня
Початок прийому заяв та документів: з 05 серпня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування: 22 серпня
Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти): 01 липня
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти) 03 липня
Відповідні вступні іспити у закладах вищої освіти у випадках, визначеними Умовами та Правилами прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування: 01 липня та 03 липня

відповідно

Фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування проводяться: з 05 серпня по 26 серпня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: до 31 серпня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням не пізніше 01 вересня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації: за державним замовленням
до 18-00 год. 06 вересня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 07 вересня
Терміни зарахування вступників: за державним замовленням
11 вересня
за кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше14 вересня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил прийому та Умов прийому) не пізніше 15 вересня

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно- технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за №446/33417.

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Тестові завдання першого блоку єдиного фахового вступного випробування (Тест загальної навчальної правничої компетенції) укладаються відповідно до програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Тестові завдання другого блоку єдиного фахового вступного випробування (Право) укладаються відповідно до програми другого блоку єдиного фахового вступного випробування – тесту з восьми базових правничих дисциплін.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за кошти фізичних та юридичних:

Етап Терміни
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Прийом заяв та документів розпочинається: 15 вересня
Закінчується: 25 вересня
Фахові вступні випробування проводяться: 26, 27 вересня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: 28 вересня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації: за кошти фізичних та юридичних осіб
29 вересня
Терміни зарахування вступників: за кошти фізичних та юридичних осіб
до 30 вересня

При цьому використовуються результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту (включаючи спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту), отримані в порядку, передбаченому в пунктах 5-7 цього розділу, або результати фахового вступного випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених в Університеті.