Строки вступної кампанії 2022 рік (військова підготовка)

Прийом заяв та документів на навчання на кафедрі військової підготовки Університету розпочинається: о 9.00 годині 04 квітня 2022 року — перший етап; о 9.00 годині 18 липня 2022 року — другий етап; о 9.00 годині 05 вересня 2022 року – третій етап.

Вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

Перший етап – для громадян України, які навчаються у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Івано-Франківському факультеті Національного університету «Одеська юридична академія»,  Івано-Франківському інституті менеджменту Тернопільського національного економічного університету, ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького (далі – інші ВНЗ), інших навчальних закладах України та для громадян України, які мають ступінь освіти не нижче бакалавра і не навчаються в закладах вищої освіти (ЗВО).

 

Етапи Терміни
Прийом заяв і документів
початок о 9.00 год. 4 квітня
закінчення о 17.00 год. 17 червня
Строки проведення Університетом вступних випробувань із 21 червня до 24 червня
Терміни зарахування вступників до 4 липня

 

Другий етап – для громадян України, які мають ступінь освіти не нижче бакалавра 1 не навчаються в закладах вищої освіти (ЗВО);

 

Етапи Терміни
Прийом заяв і документів
початок о 9.00 год. 18 липня
закінчення о 17.00 год. 12 серпня
Строки проведення Університетом вступних випробувань з 16 серпня до 18 серпня
Терміни зарахування вступників до 23 серпня

 

Третій етап – для громадян, що вступили навчання до ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та інших ЗВО та для громадян України, які навчаються у вищих навчальних закладах

 

Етапи Терміни
Прийом заяв і документів
початок о 9.00 год. 5 вересня
закінчення о 17.00 год. 23 вересня
Строки проведення Університетом вступних випробувань із 27 вересня по 29 вересня
Терміни зарахування вступників до 04 жовтня