Строки вступної кампанії 2021 рік (військова підготовка)

Прийом заяв та документів на навчання на кафедрі військової підготовки Університету розпочинається: о 9.00 годині 05квітня 2021 року — перший етап; о 9.00 годині 02серпня 2021 року — другий етап; о 9.00 годині 06 вересня 2021 року – третій етап.

Вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

  Перший етап для громадян України, які навчаються у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Івано-Франківському факультеті Національного університету «Одеська юридична академія», Івано-Франківському інституті менеджменту Тернопільського національного економічного університету, ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького (далі – інші ВНЗ), інших навчальних закладах України та для громадян України, які мають ступінь освіти не нижче бакалавра і не навчаються в закладах вищої освіти (ЗВО).

Етапи Терміни
Закінчення прийому заяв і документів о 17.00 год. 18 червня
Строки проведення Університетом вступних випробувань з 21червня до 25 червня
Терміни зарахування вступників до 30 червня

 

Другий етап –   для громадян України, які мають ступінь освіти не нижче бакалавра і не навчаються в закладах вищої освіти (ЗВО);

Етапи Терміни
Закінчення прийому заяв і документів о 17.00 год. 23серпня
Строки проведення Університетом вступних випробувань з 25 серпня до 27серпня
Терміни зарахування вступників до 30серпня

 

Третій етап ‒ для громадян, що вступили навчання до ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та інших ЗВО та для громадян України, які навчаються у вищих навчальних закладах

Етапи Терміни
Закінчення прийому заяв і документів о 17.00 год. 27вересня
Строки проведення Університетом вступних випробувань з 28 вересня до 01 жовтня
Терміни зарахування вступників до 04жовтня