Списки вступників на старші курси ОР бакалавра, рекомендованих до зарахування (2022)

Список рекомендованих до зарахування осіб, які вступають на підставі індивідуальної усної співбесіди чи результатів ЗНО/НМТ за квотою-2, рекомендованих здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету, які вступають на основі МС, ФМБ (засідання ПК від 17.08.2022 р., протокол №18) переглянути
Список рекомендованих осіб на навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням), які вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра переглянути
Список вступників, рекомендованих до зарахування, які вступають на основі диплома молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра) на ОР бакалавра денної форми навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб, 2 етап переглянути
Список вступників, рекомендованих до зарахування, які вступають на основі диплома молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра) на ОР бакалавра денної форми навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб, 3 етап переглянути