Списки вступників, зарахованих на ОР магістра (2022)

Списки зарахованих вступників на ОР магістра денної форми навчання за кошти державного бюджету

Списки зарахованих вступників на ОР магістра заочної форми навчання за кошти державного бюджету

Списки зарахованих вступників на ОР магістра денної форми навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб)

Списки зарахованих вступників на ОР магістра заочної форми навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб)

Списки зарахованих вступників на ОР магістра денної форми навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб) (засідання ПК №31 від 30.09.22 р.)

Списки зарахованих вступників на ОР магістра заочної форми навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб) (засідання ПК №31 від 30.09.22 р.)

Списки зарахованих вступники на ОР магістра, які вступають на місця за кошти фізичних (юридичних осіб) за категорією 143 (засідання ПК №34 від 14.10.2022 р.) денної форми навчання

Списки зарахованих вступники на ОР магістра, які вступають на місця за кошти фізичних (юридичних осіб) за категорією 143 (засідання ПК №34 від 14.10.2022 р.) заочної  форми навчання

Списки зарахованих вступники на ОР магістра, які вступають на місця за кошти фізичних (юридичних осіб) за категорією 143 (засідання ПК №38 від 28.11.2022 р.) денної форми навчання

Списки зарахованих вступники на ОР магістра, які вступають на місця за кошти фізичних (юридичних осіб) за категорією 143 (засідання ПК №38 від 28.11.2022 р.) заочної форми навчання