Програмові вимоги до вступних випробувань (PhD) 2020

Вступний іспит зі спеціальності


з/п
Шифр, назва спеціальності Назва вступного випробування Файл
1. 011 Освітні, педагогічні науки. Комплексний іспит з педагогіки відкрити
2. 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями). Теорія та методика навчання (українська мова) відкрити
3. 015 Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями). Педагогіка професійної освіти відкрити
4. 017 Фізична культура і спорт. Теорія і методика фізичного виховання відкрити
5. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Історія мистецтва відкрити
6. 025 Музичне мистецтво. Музичне мистецтво відкрити
7. 032 Історія та археологія. Комплексний екзамен з історії відкрити
8. 033 Філософія. Філософія відкрити
9. 034 Культурологія. Теорія та історія культури відкрити
10. 035 Філологія. Філологія відкрити
11. 051 Економіка. Економіка відкрити
12. 052 Політологія. Політологія відкрити
13. 053 Психологія. Психологія відкрити
14. 081 Право. Комплексний екзамен з права відкрити
15. 091 Біологія (біохімія). Комплексний іспит з біохімії відкрити
16. 091 Біологія (біологія). Комплексний іспит з біології відкрити
17. 102 Хімія. Комплексний екзамен з хімії відкрити
18. 104 Фізика та астрономія. Фізика твердого тіла відкрити
19. 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Фізика і хімія поверхні відкрити
20. 111 Математика. Математика відкрити
21. 132 Матеріалознавство. Матеріалознавство відкрити
22. 171 Електроніка. Електроніка відкрити
23. 201 Агрономія. Комплексний іспит з агрохімії і грунтознавства відкрити
24. 205 Лісове господарство. Комплексний іспит з лісознавства і лісівництва відкрити
25. 227 Фізична терапія, ерготерапія. Фізична терапія, ерготерапія відкрити
26 281 Публічне управління та адміністрування. Комплексний фаховий іспит відкрити

 

Додаткове вступне випробування


з/п
Шифр, назва спеціальності Назва вступного випробування Файл
1. 011 Освітні, педагогічні науки Загальні основи педагогіки відкрити
2. 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) Теоретико-методологічні засади лінгводидактики відкрити
3. 015 Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями) Педагогіка і психологія загальна відкрити
4. 017 Фізична культура і спорт Методологія наукових досліджень у фізичній культурі відкрити
5. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Художня культура відкрити
6. 025 Музичне мистецтво Історія музики відкрити
7. 032 Історія та археологія Археологія України відкрити
8. 033 Філософія   Основи філософських знань відкрити
9. 034 Культурологія Художня культура відкрити
10. 035 Філологія   Словесне мистецтво відкрити
11. 051 Економіка   Економічна теорія відкрити
12. 052 Політологія   Політичні інститути та процеси в Україні відкрити
13. 053 Психологія   Основи психології відкрити
14. 091 Біологія (біохімія) Біоорганічна хімія відкрити
15. 091 Біологія (біологія)   Біологія відкрити
16. 102 Хімія Хімія відкрити
17. 104 Прикладна фізика та наноматеріали Фізика відкрити
18. 104 Фізика та астрономія   Фізика відкрити
19. 111 Математика   Додаткові розділи математичного аналізу та алгебри і теорії чисел відкрити
20. 132 Матеріалознавство   Комплексний екзамен з хімії відкрити
21. 171 Електроніка   Електроніка (додатковий) відкрити
22. 201 Агрономія   Загальне землеробство відкрити
23. 205 Лісове господарство   Лісовідновлення і фітомеліорація відкрити
24. 227 Фізична терапія, ерготерапія   Анатомо-фізіологічні основи функціонування людського організму в нормальних та патологічних умовах відкрити
25. 281 Публічне управління та адміністрування   Комплексний фаховий іспит відкрити
26 281 Публічне управління та адміністрування. Комплексний фаховий іспит відкрити

Вступний іспит з іноземної мови

Англійська мова відкрити
Німецька мова відкрити
Французька мова відкрити